• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/06/31
  • تاريخ :

آیات

 ولاتقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء و لكن لا تشعرون

ترجمه: آنان را كه در راه خدا كشته می شوند، مرده می خوانید آن ها زنده اند و شما درنمی یابید.

سوره محمد (ص) آیات  5،4 و6

 والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم

ترجمه:و آنان كه در راه خدا كشته شدند اعمالشان را باطل نمی كند

سیهدیهم و یصلح بالهم

ترجمه: زود است كه هدایتشان كند و كارهایشان را به صلاح آورد

وید خلهم الجنة عرفها لهم

ترجمه: و به بهشتی كه بر ایشان وصف كرده است داخلشان سازد.

سوره توبه آیه 111

ان الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعداً علیه حقا فی التوریة و الانجیل و القرآن و من او فی بعهده من الله فاستبشرواببیعكم الذی با یعتم به و ذلك هم الفوز العظیم

ترجمه: خدا از مومنان جان ها و مال هایشان را خرید، تا بهشت از آنان باشد در راه خدا جنگمی كنند چه بكشند چه كشته شوند وعده ای كه خدا در تورات و انجیل و قرآن داده است به حقبه عهده اوست و چه كسی بهتر از خدا به عهد خود وفا خواهد كرد بدین خرید و فروخت كهكرده اید شاد باشید كه كام یابی بزرگ است.

احزاب آیه 23

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

ترجمه: از مومنان مردانی هستند كه به پیمانی كه با خدا بسته بودند وفا كردند بعضی بر سرپیمان خویش جان باختند و بعضی چشم به راهند و هیچ پیمان خود دگرگون نكرده اند.

سوره صف آیه 11

تو منون باالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله بالموالكم و انفسكم ذ لكم خیر لكم ان كنتم تعلمون

ترجمه: به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و در راه خدا با جان و مال خویش جهاد كنید و این برای شما بهتر است اگر دانا باشید.

سوره آل عمران آیه 171

 یستبشرون بنعمة من الله و فضل و ان الله لا یضییع اجرالمومنین

ترجمه: آنان (شهدا) را مژده نعمت و فضل خدا می دهند و خدا پاداش مومنان را تباه نمی كند.

سوره آل عمران آیه 170

فرحین بما اتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم و لا هم یحزنون

ترجمه : از فضیلتی كه خدا نصیبشان كرده است شادمانند و به آن ها كه در پی شان هستند وهنوز به آن ها نپیوسته اند بشارت می دهند كه بیمی بر آن ها نیست و اندوهگین نشوند.

سوره حج آیه 58

 والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا اوماتوا لیرزقنهم رزقاً حسناً و ان الله لهو خیرالرازقین

ترجمه: و كسانی كه در راه خدا جهاد كردند یا مهاجرت كردند سپس كشته شدند یا خود مردندخدا به رزقی نیكو روزی می دهد زیرا خدا بهترین روزی دهندگان است.

سوره آل عمران آیه 169

 ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عندربهم یرزقون

ترجمه: کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشانبه ایشان روزی می دهند.

UserName