تبیان، دستیار زندگی
سرازیری پول بهائیان به جیب اسرائیل
سرازیری پول بهائیان به جیب اسرائیل
سرازیری پول بهائیان به جیب اسرائیل
بهائیت، با اینکه سعی دارد خود را نگران جوامع انسانی و نوع‌دوست نشان دهد، حتی در ایام همه‌گیری کرونا و اوج بحران این بیماری، به جای نگرانی و تمرکز بر خدمت به جامعه بشری، بیانیه‌های مختلفی در خصوص الزام پرداخت پول برای بازسازی اماکن مقدس فرقه صادر می‌کند.
سنم بالا می‌‌رود و خواستگار مناسبی ندارم
سنم بالا می‌‌رود و خواستگار مناسبی ندارم
سنم بالا می‌‌رود و خواستگار مناسبی ندارم
هیچ کدام از خواستگارانم، موردی نیست که من بپسندم و این موضوع باعث شده تا احساس خوبی نداشته باشم. 25ساله ام و سنم دارد بالا می رود. از یک طرف نمی‌‌خواهم والدینم را اذیت کنم و از طرف دیگر، می‌‌ترسم با این شرایط نتوانم ازدواج کنم. معیارهایم سخت‌‌گیرانه نیست. چه کنم؟
دختر 16 ساله‌ام از صبح ‌تا ‌شب با رفیق‌هایش در کوچه‌ و‌ خیابان است
دختر 16 ساله‌ام از صبح ‌تا ‌شب با رفیق‌هایش در کوچه‌ و‌ خیابان است
دختر 16 ساله‌ام از صبح ‌تا ‌شب با رفیق‌هایش در کوچه‌ و‌ خیابان است
مادری هستم که نگران آینده دخترم هستم. او 16 ساله است و لجباز. به حرف‌ های من گوش نمی‌دهد. از صبح تا شب با رفیق‌هایش به  گردش و خوش‌گذرانی می رود. سال پیش، ترک تحصیل هم کرد. لطفا راهنمایی‌ام کنید؟