تبیان، دستیار زندگی
نماینده مجلس: مجلس زمینه برگزاری نمایشگاه در شهرآفتاب را فراهم کند
نماینده مجلس: مجلس زمینه برگزاری نمایشگاه در شهرآفتاب را فراهم کند
نماینده مجلس: مجلس زمینه برگزاری نمایشگاه در شهرآفتاب را فراهم کند
نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی گفت: شهرآفتاب به عنوان یک سایت فوق العاده باید در آن هر روز نمایشگاه برگزار شود و اگر در این زمینه مشکلی وجود دارد، مجلس می تواند با بستر سازی شرایط برگزاری نمایشگاه در این مکان را فراهم کند.
چرا حضرت عیسی  آمدن پیامبر بعد از خود را بشارت داد؟ (هدیه های آسمان پایه پنجم)
چرا حضرت عیسی آمدن پیامبر بعد از خود را بشارت داد؟ (هدیه های آسمان پایه پنجم)
چرا حضرت عیسی آمدن پیامبر بعد از خود را بشارت داد؟ (هدیه های آسمان پایه پنجم)
حضرت عیسی علیه السلام، پیامبر مسیحیان و یکی از پیامبران اولوالعزم و صاحب شریعت است. کتاب آسمانی او انجیل نام دارد و او آخرین پیامبر قبل از پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله بود.