تبیان، دستیار زندگی
تا چه زمانی با شوهر معتادم زندگی کنم؟
تا چه زمانی با شوهر معتادم زندگی کنم؟
تا چه زمانی با شوهر معتادم زندگی کنم؟
شوهرم مواد مصرف می‌کند و زندگی‌مان را به باد فنا داده است. هرطور و هرچقدر با او حرف می‌زنم، ترک نمی‌کند. چند بار هم رفت کمپ اما درست نشد. چندبار هم در خانه ترک کرد ولی الان دوباره مصرف می‌کند. سوالم این است که تا چه زمانی با شوهر هروئینی‌ام زندگی کنم؟ راهنمایی‌ام کنید.
چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم های درستی بگیرد؟ پیام‌های آسمانی پایه هفتم
چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم های درستی بگیرد؟ پیام‌های آسمانی پایه هفتم
چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم های درستی بگیرد؟ پیام‌های آسمانی پایه هفتم
از قدیم می گفتند که عجله کار شیطان است زیرا عجول بودن باعث بروز اشتباهات زیادی در امور زندگی انسان می شود که گاه جبران این اشتباهات بسیار دشوار است.
چرا پول ارباب بدی است؛ ولی خدمتگزار خوبی است؟ درس ادبیات فارسی، پایه نهم
چرا پول ارباب بدی است؛ ولی خدمتگزار خوبی است؟ درس ادبیات فارسی، پایه نهم
چرا پول ارباب بدی است؛ ولی خدمتگزار خوبی است؟ درس ادبیات فارسی، پایه نهم
اگر پول ارباب انسان شود او را به حرص و طمع و کارهای ناشایست وا می دارد ولی اگر خدمت گزار باشد، می تواند بسیاری از نیازها و خواسته های انسان را بر آورده کند.