تبیان، دستیار زندگی
مشخصات لقمه حرام
مشخصات لقمه حرام
مشخصات لقمه حرام
وقتی لفظ لقمه حرام به گوش می‌رسد ناخودآگاه فقط حس «خوردن» چیزی که از این راه بدست آمده در ذهن ایجاد می‌شود. ولی حقیقت این است که در فرهنگ اسلام منظور از لقمه حرام چند قاشق پلو و لقمه‌های بزرگ و کوچک نان نیست.
جاده مرگبار یوزهای ایرانی
جاده مرگبار یوزهای ایرانی
جاده مرگبار یوزهای ایرانی
شاید در سالهای اخیر هیچ موجودی به اندازه یوزپلنگ نماد ما ایرانی‌ها نبوده، حیوانی که حالا سرزمین ما تنها پناهگاه آن است. یوزپلنگ بخشی از کشور ماست. همانطور که فرهنگ، طبیعت و همه میراث‌های ما بخشی از این کشورند.
سرازیری پول بهائیان به جیب اسرائیل
سرازیری پول بهائیان به جیب اسرائیل
سرازیری پول بهائیان به جیب اسرائیل
بهائیت، با اینکه سعی دارد خود را نگران جوامع انسانی و نوع‌دوست نشان دهد، حتی در ایام همه‌گیری کرونا و اوج بحران این بیماری، به جای نگرانی و تمرکز بر خدمت به جامعه بشری، بیانیه‌های مختلفی در خصوص الزام پرداخت پول برای بازسازی اماکن مقدس فرقه صادر می‌کند.