تبیان، دستیار زندگی
قایقت را به آب بینداز
قایقت را به آب بینداز
قایقت را به آب بینداز
تا حالا از نزدیک دیده‌ای که چطور  قایق روی آب شناور می‌شود و با حرکت موج‌ها این‌طرف و آن‌طرف می‌رود؟ امروز قرار است با هم و با کمک چندتا وسیله ساده که در خانه پیدا می‌شود، قایق کوچکی بسازیم و بادبانی برایش درست کنیم و به آب بیندازیم.