تبیان، دستیار زندگی
آشنایی با سامانه ثنا و سامانه ابلاغ قوه قضاییه
آشنایی با سامانه ثنا و سامانه ابلاغ قوه قضاییه
آشنایی با سامانه ثنا و سامانه ابلاغ قوه قضاییه
وظیفه قوه قضائیه این است که اوراق قضائی را از طریق سامانه‌های الکترونیکی ابلاغ کرده و مراجعان نیز برای دریافت الکترونیکی اوراق قضائی باید به سامانه‌ای که به این منظور ایجاد شده، مراجعه نمایند.
تعلیق قرارداد چیست؟
تعلیق قرارداد چیست؟
تعلیق قرارداد چیست؟
زمانی‌ که انجام کار توسط کارگر به دلایلی مانند بیماری کارگر و یا بازسازی کارگاه به صورت موقتی متوقف شود، در اصطلاح حقوقی به این حالت تعلیق قرارداد گفته می‌شود.
 رسیدگی به تخلفات انتخاباتی به موقع و متناسب باشد
رسیدگی به تخلفات انتخاباتی به موقع و متناسب باشد
رسیدگی به تخلفات انتخاباتی به موقع و متناسب باشد
رئیس قوه قضائیه با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری با مجریان و ناظران انتخابات، تاکید کرد: جرایم و تخلفات انتخاباتی باید در زمان وقوع آن، مورد رسیدگی قرار گیرد نه بعد از انتخابات.