تبیان، دستیار زندگی
ریشه واژه‌ها
ریشه واژه‌ها
ریشه واژه‌ها
پنجره: از دو واژه «پن (بستن) + جره (دارای قرینه)» درست شده است. به این مثال‌ها برای آشنایی با ریشه «پن» توجه کنید:
مرداد ماهی جان تولدت مبارک؛ متن‌های کوتاه برای تبریک تولد مردادی‌ها
مرداد ماهی جان تولدت مبارک؛ متن‌های کوتاه برای تبریک تولد مردادی‌ها
مرداد ماهی جان تولدت مبارک؛ متن‌های کوتاه برای تبریک تولد مردادی‌ها
روز تولد برای بسیاری افراد یکی از خاص‌ترین و زیباترین روزهای زندگی محسوب می‌شود، به همین دلیل ارسال پیام تبریک تولد برایشان بیانگر این است که در قلبتان جای دارند.