تبیان، دستیار زندگی
هنگامی که رسول خدا آن برای خوردن نزد خود گذاشت دعا فرمودند: خدایا ...محبوب ترین شخص در نزد خود و نزد من پیش خود بفرست تا با هم از این
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

محبوب ترین خلق

روزی از سوی خداوند، مرغ بریانی از بهشت برای پیامبر هدیه فرستاده شد.

محبوب ترین خلق

هنگامی که رسول خدا آن برای خوردن نزد خود گذاشت دعا فرمودند: خدایا محبوب ترین شخص  در نزد خود و نزد من پیش خود بفرست تا با هم از این نوع مرغ بریان بخوریم.

چیزی نگذشت که امیر المومنین علی تشریف آوردند و در خانه پیامبر را کوبیدند. انس بن مالک  که به عنوان خدمت کار در خانه حضور داشت  و دعای پیامبر را شنید دوست داشت شخصی  از قبیله خودش نزد پیامبر بیاید برای همین در را باز نکرد و گفت: پیامبر به کاری مشغول است. 

حضرت علی (ع) سه مرتبه آمدند و هر بار خدمت کار او را رد کرد.

بار چهارم پیامبر فررمودند: ای انس! مانع ورود علی نشو. امام به نزد پیامبر رسیدند. 

پیامبر دعا کردند سه مرتبه دعا کردم که تو بیایی. اگر این بار هم وارد نمی شدی تو را با نام خودت از خداوند تقاضا می کردم که به همراه من از این مرغ بهشتی بخوری. 

آن گاه آن دو بزرگوار از مرغ بریان آسمانی خوردند.

koodak@tebyan.com

تهیه: شهرزاد فراهانی- منبع:  مجموعه کتاب خورشید عالم تاب

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.