سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
در لغت به معنای فسخ میباشد و گاهی هم به معنای بخشش همانگونه که عرب می گوید "اقال الله عثرته" یعنی خداوند لغزشهای او را ببخشد . و در اصطلاح فقهی بر خاسته از معنی "اقاله" یعنی یکی از متعاملین معامله را برهم زند ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اقاله .............. آقامیری

اقاله در لغت به معنای فسخ میباشد و گاهی هم به معنای بخشش همانگونه که عرب می گوید "اقال الله عثرته" یعنی خداوند لغزشهای او را ببخشد .
و در اصطلاح فقهی بر خاسته از معنی "اقاله" یعنی یکی از متعاملین معامله را برهم زند و بگوید از جانب من این معامله فسخ است که در این صورت چنانچه خیار بر فسخ بیع داشته باشد ، معامله منفسخ می شود و  اگر خیار بر فسخ بیع نداشت ، طرف دیگر باید این اقاله را تنفیذ کند و اگر چنین نکند معامله بر حال خود باقی است و در این صورت است که در مجمع البحرین روایتی را نقل کرده است مبنی بر استحباب اکید موافقت بر اقاله، در آنجا که می فرماید "من اقال نادماً اقاله الله من نار جهنم" یعنی  کسی (یکی از متعاملین) که موافقت کند بر نقض "عقد" شخص پشیمان (شخص دوم معامله) خدای بزرگ از آتش جهنم او را برهاند .
و برخی از اوقات اقاله ممکن است به معنای موافقت بر نقض و فسخ بیع هم بیاید به بیان واضحتر  در معامله صورت گرفته یکی از طرفین اقاله می کند و مبادرت می ورزد به فسخ بیع این نوعی از "اقاله" است و چنانچه طرف دیگر معامله موافقت کرد بر فسخ این بیع ، این موافقت نوع دیگری از "اقاله"  است .
الفاظی که در اقاله بکاربرده میشود:
1-    اقاله  که توضیح آن گذشت
2- مقیل عبارت است از شخص اقاله کننده.
2-    استقاله: عبارت است از درخواست فسخ بیع از جانب یکی از طرفین معامله که در این صورت اگر طرف دیگر  به این در خواست جواب مثبت دهد شخص دوم بر اساس درخواست شخص اول اقاله نموده است و بر این اساس  شخص اول را مسقیل و دوم را مقیل می نامند .
3-    تقایل: توافق دو طرف عقد  بر فسخ بیع را تقایل مینماند كه چنانچه تقایل صورت پذیرد مبیع به بایع مسترد شده و  ثمن به مشتری .
نكته:
الف :      فقهای کرام "اعلی الله مقامهم" برای اقاله ، احکام  تکلیفی و وضعی آورده اند  به این بیان که اگر فسخ بیع از طرفین معامله صورت پذیرفت ، خواه به صورت اقاله از یک طرف و قبول و موافقت طرف دیگر معامله و یا به صورت تقایل از جانب هر دو طرف معامله  و یا به صورت استقاله و استدعاء از جانب یکی از متعاملین و اقاله از جانب دیگری ، که تبادر بر اقاله جایز شمرده شده و قبول آن مستحب اکید است این احکام تکلیفی اقاله و اما حکم وضعی: آن است که تمام حالات سابقه موجب انفساخ عقد می شود .  
ب : اقاله در تمام عقدها جاری است و دقیقاً همین مباحث  در عقود دیگر هم مطرح است .
ج : اگر  اقاله صورت پذیرفت باید عین مبیع و ثمن مسترد شود و چنانچه یکی از دو طرف خواهان زیاده شوند اقاله صورت نگرفته و بیع بر حالت سابق باقی است و تصرف طرفین محل اشکال است که اگر به تراضی هم باشد بازهم موجب بروز اشکال است و اگر تراضی هم نباشد تصرف در عیون مبیع مثمن جایز نیست .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین