تبیان، دستیار زندگی
دوستانه با آمریكا لغو می شود ایران با ورزشكاران آمریكایی مقابله به مثل می كند با انگشت نگاری ازاعضای تیم ملی كشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی نیویورك ، پس از این دیدارهای دوستانه با كشور آمریكا لغو شده وبا حضور ورزشكاران آمر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدیر كل حراست سازمان تربیت بدنی

انجام دیدارهای دوستانه با آمریكا لغو می شود

ایران با ورزشكاران آمریكایی مقابله به مثل می كند


با انگشت نگاری ازاعضای تیم ملی كشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی نیویورك ، پس از این دیدارهای دوستانه با كشور آمریكا لغو شده وبا حضور ورزشكاران آمریكایی درایران نیز مقابله به مثل می شود.

مدیر كل حراست سازمان تربیت بدنی با بیان این مطلب ، اظهار داشت : پیش از برگزاری مسابقات جهانی نیویورك ، تیم های ملی فوتبال و كشتی نیز به كشور آمریكا سفر كرده بودند . از آنجا كه انجام عمل انگشت نگاری جزیی از قوانین كشور آمریكا به شمار می رود با مكاتباتی كه 45 روز زودتر با این كشور انجام می شد این قانون را برای ایران استثنا اعلام می كردند.

وی گفت : دراین راستا تیم های ما حتی بسیار راحت تر از تیم های دیگر به این كشور سفر می كردند . بنابر این حدس می زدیم ازآن جا كه جمهوری اسلامی ایران وزنه ی سنگینی برای كشتی جهان به شمار می رود از ورزشكاران ایرانی انگشت نگاری نشود . این درحالی است كه وزارت امور خارجه نیز طی نامه ای به سازمان تربیت بدنی اعلام كرده بود اگرآمریكایی ها این كار را انجام دادند ، حتما با ورزشكاران آمریكایی نیز مقابله به مثل شود.

كتیرایی افزود: هنگامی كه تیم ملی كشتی آمریكا به ایران آمد درحالی كه ما قانون انگشت نگاری دركشورمان داشتیم ، این كار را با آمریكا یی ها انجام ندادیم.

اما متاسفانه آمریكایی ها درمسابقات جهانی نیویورك با بازیكنان ایران برخورد مناسبی نداشتند واحترام ورزشی به آنان نیز رعایت نشد. به طور كلی خصومتی كه آمریكا با ملت ایران داشت درسطح ورزش نیز آشكار شد .

وی افزود : برخورد خصمانه ی آمریكا می طلبد كه ما نیز از كلیه ی ورزشكاران آمریكایی انگشت نگاری كنیم وهیچ مسابقه ی دوستانه ای را با آنها انجام ندهیم . درحقیقت ما مجبور بودیم كه كشتی گیران را به مسابقات جهانی نیویورك اعزام كنیم واگر این كار انجام نمی شد، نمی توانستیم درالمپیك آتن حضور یابیم. از آنجا كه هزینه ی هنگفتی را برای تیم ملی كشتی صرف كرده بودیم با عدم اعزام این تیم باید برای راهیابی به المپیك آتن درمسابقات كشورهای مختلفی شركت كنیم تا ورودی این مسابقات را كسب كنیم .

مدیر كل حراست سازمان تربیت بدنی در رابطه با كلی بودن قانون انگشت نگاری برای چهل كشور حاضر درمسابقات جهانی نیویورك گفت : انجام عمل انگشت نگاری آمریكایی ها با هدف مشكوك بودن وتروریست بودن كشور های حاضر درمسابقات انجام می شود.

39 كشور دیگر شاید دارای سیاست جداگانه ای باشد ، اما جمهوری اسلامی ایران نمی تواند زیر بارحرف زور برود وهنگامی كه كار خصمانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد دولت ایران نیز همین كار را در برابر آنها انجام خواهد داد . بنابراین بحث سفرهای ما به حداقل می رسد و شاید نوعی قطعی رابطه ی ورزشی بین ما و آمریكا ایجاد شود.