تبیان، دستیار زندگی
خدا سبز خدا سرخ خدا آبی آبی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خدا روح بهاران

خدا روح بهاران

خدا روح بهاران

خدا سبز خدا سرخ

خدا آبی آبی

خدا روح بهاران

خدا رنگ گلابی

خدا آب خدا خاک

خدا روح بهاران

خدا جنگل و دریا

خدا سبزه صحرا

خدا روح بهاران

خدا باد خدا ابر

خدا نغمه باران

خدا روح بهاران

خدا روح بهاران

خدا گل خدا نور

خدا روح بهاران

خدا روشنی ما

خدا در همه پیدا

koodak@tebyan.com

تهیه: شهرزاد فراهانی- شاعر: احمد خدا دوست

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.