تبیان، دستیار زندگی
آیا کسی که در زمان اشتغال در یک اداره ضامن وام فردی شده و حالا بازنشسته شده، در صورت پرداخت نشدن اقساط از سوی وام گیرنده، بانک می تواند اقساط را از حقوق بازنشسته کم کند؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن

آیا کسی که در زمان اشتغال در یک اداره ضامن وام فردی شده و حالا بازنشسته شده، درصورت  پرداخته نشدن اقساط از سوی وام گیرنده، بانک می‌تواند اقساط را از حقوق بازنشسته کم کند؟

بخش حقوق تبیان

اقساط معوقه

پرسش مخاطب درباره کسر اقساط بانک از حقوق ضامن این است: سلام .ضامن بانکی یکی از اشنایان در صندوق ... شدم که اون موقع شاغل بودم. اداره یک نامه کسر حقوق داد؛ ولی اکنون بازنشسته شده‌ام و دیگه اداره نیستم؛ ولی بانک مرتب به اداره ای که نیستم نامه میدهد. تکلیف من چیست؟ آیا می‌توانند اقساط را از حقوق بازنشستگی من کم کنند؟ضامن در صورت عدم پرداخت اقساط از طرف وام گیرنده مسئول می باشد. بازنشسته بودن ضامن به استناد ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مانع توقیف حقوق وی نخواهد بود.

بازنشسته بودن ضامن به استناد ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مانع توقیف حقوق وی نخواهد بود.

پاسخ:

ضامن در صورت عدم پرداخت اقساط از طرف وام گیرنده مسئول می باشد. بازنشسته بودن ضامن به استناد ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مانع توقیف حقوق وی نخواهد بود.

منبع: میزان