تبیان، دستیار زندگی
ر یك تخت فرش برجسته دستباف از اصفهان تهران – یك تخته فرش به شكل برجسته در اصفهان بافته و به خارج از كشور صادر شد. مسئول آمار گمرك استان اصفهان گفت: این فرش با طرح «ترنج» و مساحت سه متر و 30 سانتی متر مربع و با تار و پود كرك ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صدور یك تخت فرش برجسته دستباف از اصفهان

تهران – یك تخته فرش به شكل برجسته در اصفهان بافته و به خارج از كشور صادر شد.

مسئول آمار گمرك استان اصفهان گفت: این فرش با طرح «ترنج» و مساحت سه متر و 30 سانتی متر مربع و با تار و پود كرك و ابریشم برجسته بافته شده است.

وی افزود: قیمت واقعی این فرش را به علت ارزش بالای هنری آن نمی توان تعیین كرد ، ولی ارزیابان گمرك به منظور اجرای امور گمركی قیمت آن را حدود دو میلیون دلار ارزیابی كردند.

این مسئول گفت: از ابتدای سال تا پایان مرداد در مجموع 14 هزار و 210 تخته فرش دستباف به مساحت 57 هزار و 976 متر مربع و به ارزش بیش از 553 میلیارد و 339 میلیون ریال از كمرگ استان اصفهان به خارج از كشورصادر شد.