تبیان، دستیار زندگی
ر این جلسه با روش های مختلف کشت باکتری آشنا خواهیم شد و از یک محیط آلوده به باکتری نمونه گیری می کنیم و میدان را بر وری محیط حاوی میکروارگانیسم اعمال می کنیم...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : زینب باقری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استفاده از میدان مغناطیسی برای کاهش یا محدود کردن رشد باکتری ها، جلسه سوم

استفاده از میدان مغناطیسی برای کاهش یا محدود کردن رشد باکتری ها، جلسه سوم

نمونه گیری از محیط آلوده به میکرواگانیسم  و  قرار دادن ظرف حاوی میکرو ارگانیسم در میدان مغناطیسی

اهداف جلسه: در این جلسه با روش های مختلف کشت باکتری آشنا خواهیم شد و از یک محیط آلوده به باکتری نمونه گیری  می کنیم و میدان را بر وری  محیط حاوی میکروارگانیسم اعمال می کنیم.

وسایل مورد نیاز

ظرف حاوی محیط کشت باکتری که در جلسه قبل آماده کردیم

سوآپ استریل

شعله

میدان الکترو مغناطیس که در جلسه اول ساختیم.

انکوباتور یا گرمخانه

هزینه

متوسط

روش کار

برای کشت باکتری ها ( انتقال باکتری به محیط حاوی مواد غذایی و ایجاد شرایط  مناسب برای رشد و تکثیر باکتری ) چندین روش وجود دارد:

روش کشت خطی

روشی متداول در آزمایشگاه میکروبیولوژی است که برای جداسازی باکتری ها به صورت کشت خالص استفاده می شود باکتری ها به طور مشخص در اجتماعاتی مخلوط با گونه های متفاوت زندگی می کنند. روش کشت خطی در پلیت اولین گام برای شناسایی یک گونه خاص در مخلوطی از باکتری ها است. در این روش باکتری ها به کمک یک لوپ تلقیح رقیق می شوند، به طوری که سلول ها بر روی سطح  یک پلیت آگاردار پخش می شوند. مراحل کشت خطی در شکل زیر نشان داده شده است.

استفاده از میدان مغناطیسی برای کاهش یا محدود کردن رشد باکتری ها، جلسه سوم

روش کشت چمنی

برای انجام این نوع کشت از وسیله ای به نام سواب استفاده می کنیم که شبیه گوش پاک کن است اما برای نمونه برداری باکتری از سطوح مختلف ازجمله بدن خودمان(!) کاربرد دارد.

استفاده از میدان مغناطیسی برای کاهش یا محدود کردن رشد باکتری ها، جلسه سوم

در این بررسی ما از روش کشت چمنی استفاده می کنیم .

برای انجام این روش ابتدا سوآپ استریل را در کنار شعله از پاکت یا بسته بندی آن خارج نموده و به سطح مورد نظر یا قسمتی از بدن که قصد نمونه گیری از آن را داریم آغشته می کنیم و سپس بر روی محیط کشت در سه جهت مخالف می کشیم و در پایان نیز دور محیط را سواب می کشیم تا هیچ جای خالی بر سطح محیط نمانده باشد. سپس در ظرف محیط کشت را میبندیم. بر روی ظرف محیط کشت با ماژیک اسم و  شاهد بودن نمونه را یادداشت می کنیم.

نکته

- اگر سطحی که نمونه گیری از آن انجام می شود خشک است قبل از نمونه گیری سوآپ را با یک قطره آب مقطر استریل مرطوب می کنیم.

-در این ازمایش برای فهمیدن تاثیر میدان مغناطیس بر روی رشد باکتری ها بهتر است از سطوح پر کاربرد کلاس درسی و یا وسایلی که در طول روز بیشتر از آنها استفاده می کنید مانند خودکار یا دفتر و یا میز تحریر خود در کلاس نمونه گیری انجام شود تا در صورت مشاهده تاثیر مثبت میدان مغناطیسی بر روی عدم رشد باکتری ها یا محدود شدن رشد باکتری ها توسط میدان مغناطیسی از این روش برای کنترل باکتری ها ویا کم کردن میزان آلودگی در کلاس در استفاده کنید.

- تمام این مراحل در کنار شعله  انجام شود.

- در پایان سر سواپ استفاده شده را با شعله می سوزانیم و سپس خاموش کرده و در سطل زباله ازمایشگاه می اندازیم.

در این آزمایش برای  بررسی و مقایسه تاثیر میدان به دو نمونه محیط کشت باکتری ( یکی شاهد و دیگری کنترل ) نیاز داریم.

پس از نمونه گیری و آماده کردن  دو محیط کشت حاوی میکروارگانیسم، نوبت به اعمال میدان بر روی محیط های کشت می رسد. محیط کشتی را که به عنوان نمونه کنترل در نظر گرفته ایم درون میدان مغناطیسی که جلسه اول ساختیم قرا میدهیم به گونه ای مطمئن شویم در  آن نقطه میدان به طور کامل وجود دارد و سیم  یا کلید میدان را متصل می کنیم. حال هر دو محیط یعنی محیط موجود در میدان و محیط شاهد را که خارج از میدان قرار دارد به مدت 24 ساعت در دمای 28 درجه سانتیگراد ( دمای  معمولی مطابق با دمای محیط )  درون انکوباتور یا گرمخانه قرار می دهیم.

در  طول این مدت   نباید میدان مغناطیسی قطع شود و یا جریان آن کاهش یابد. پس بهتر است در ساخت میدان و استفاده از باطری مناسب دقت لازم به عمل آید.

انکوباتور

یا گرمخانه وسیله ای است که برای رشد و تکثیر باکتری ها گرمای بهینه ایجاد می کند. به این دستگاه که ظاهری شبیه ماکروفرهای خانگی دارد می توان دما و زمان مورد نیاز برای رشد میکروارگانیسم را در آن نتظیم کرد و محیط های کشت داده شده را درون آن قرار داد.

استفاده از میدان مغناطیسی برای کاهش یا محدود کردن رشد باکتری ها، جلسه سوم

در پایان این جلسه ما دو ظرف حاوی باکتری های محیطی  داریم که آن ها را تحت تاثیر میدان میدان مغناطیسی قرار دادیم.

مطالب مرتبط:

استفاده از میدان مغناطیسی برای کاهش یا محدود کردن رشد باکتری ها، جلسه اول

استفاده از میدان مغناطیسی برای کاهش یا محدود کردن رشد باکتری ها، جلسه دوم

استفاده از میدان مغناطیسی برای کاهش یا محدود کردن رشد باکتری ها، جلسه سوم

استفاده از میدان مغناطیسی برای کاهش یا محدود کردن رشد باکتری ها، جلسه چهارم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: سمانه فلاح زاده

تنظیم: زینب شاه مرادی