تبیان، دستیار زندگی
یر   در شماره جدید هفته‌نامه پگاه حوزه كمال مطلوب علوی در منشور غدیر مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش خبرنگار تبیان به نقل از رسا، شماره یكصد و هفتاد و ششم هفته‌نام پگاه حوزه به موضوعاتی از قبیل: قلمرو دین از م...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كمال مطلوب علوی در منشور غدیر

در شماره جدید هفته‌نامه پگاه حوزه كمال مطلوب علوی در منشور غدیر مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار تبیان به نقل از رسا، شماره یكصد و هفتاد و ششم هفته‌نام پگاه حوزه به موضوعاتی از قبیل: قلمرو دین از منظر دین شناسان غربی و اسلامی، هنر مقاومت و مقاومت هنری، مبارزه زبانی و عناوین خواندنی دیگر می‌پردازد.
نگاه هفته این شماره با عنوان، عقل میان فرهنگی با عقل آینده «در دوازده بند به بررسی جایگاه عقل در برهه‌های مختلف زندگی بشر می‌پردازد.
براساس این گزارش، در بخش سیاسی شماره جدید پگاه سه عنوان مبارزه زبانی، «خاورمیانه مشترك» و «امریكا و اقلیت مسلمان» به چشم می‌خورد.
«مبارزه زبانی» به قلم حمیدرضا مظاهری سیف پژوهشی است پدیدار شناسانه در چرایی شعار «مرگ بر امریكا».
در صفحه «امریكا و اقلیت مسلمان» علاء بیومی به تبیین پیامدهای حوادث 11 سپتامبر سال 2001 بر مواضع دولت و جامعه امریكا نسبت به مسلمانان به عنوان یكی از اقلیت‌ها تشكیل دهنده جامعه امریكا می‌پردازد.
این گزارش می‌افزاید: در بخش گزارش هفته‌نامه پگاه حوزه مجید مرادی در مطلبی با عنوان «رب و اسلام ستیزی در رسانه» به معرفی كتاب «صدره‌الاسلام فی الاعلام الغربی» به قلم دكتر محمد بشاری می‌پردازد.
گفت‌وگذاری در بازار كتاب و كتاب‌خوانی نیز موضوعی است كه دو صفحه از این شماره را به خود اختصاص داده است. در این صفحات فرزانه محسنی فرد، ده كتاب از تازه‌های نشر داخل كشور، چهار كتاب از تازه‌های نشر خارج از كشور را معرفی می‌كند.
هفته‌نامه پگاه حوزه به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و سردبیری عباس صالحی است كه در مؤسسه فرهنگی پاسدار اسلام چاپ می‌شود.