تبیان، دستیار زندگی
فاگوسیتوز(حرکت آمیبی): عده ای از سلول های بدن از جمله گلبول قرمز و ماکروفاژهای بافت پیوندی و همچنین برخی سلول های کبدی که متحرک نیستند میوانند فاگوسیتوز انجام بدهند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آندوسیتوز به واسطه گیرنده (2)