تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده که مربوط به درس زیست شناسی می باشد، فهرستی از مطالب جهت یادگیری دانش آموزان تهیه و در دسترس می باشد. امید است از هریک از آن ها، نهایت استفاده را ببرید....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

علم زیست شناسی

زیست‌شناسی فرگشتی، بررسی فرایندهایی که تنوع زیستی را ایجاد می‌کنند؛ و بوم شناسی بررسی فعل و انفعالات موجودات زنده در محیط خود.

علوم زیست شناسی

پیشتر با مطالب مربوط به اندام های حسی و مکانیسم های دفاعی بدن و غیره آشنا شده اید، می دانید که زیست‌شناسی یا بیولوژی از علوم طبیعی و دانش مربوط به کاوش دربارهٔ جانداران است. این دانش به بررسی ویژگی‌ها و رفتار سازواره‌ها، چگونگی پیدایش گونه‌ها و افراد (کاهش گرایی)، و نیز به بررسی برهمکنش جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می‌پردازد. (زیست‌شناسی سیستم‌ها) زیست‌شناسی شامل موضوعات گسترده ایست که دارای تقسیم‌بندی بسیاری از مباحث و رشته‌های مختلف است. از جمله مهم‌ترین موضوعات آن عبارت از پنج اصل به‌هم‌وابسته است که می‌توان آن‌ها را اساس زیست‌شناسی مدرن نامید:

سلول‌ها به عنوان واحد اصلی حیات هستند. (نظریه یاخته)

گونه‌های جدید و صفات موروثی، محصول فرگشت هستند.

ژن‌ها واحد اصلی وراثت هستند.

ارگانیسم‌ها محیط داخلی خود را برای حفظ یک وضعیت پایدار و ثابت، حفظ می‌کنند.

موجودات زنده انرژی مصرف می‌کنند و آن را به صورت دیگری تبدیل می‌کنند.

علوم زیست شناسی

زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، گرایش علوم سلولی و مولکولی

مهمترین مولکول هایی که در حیات سلول موثر هستند، DNA، RNA و پروتئین ها می باشند. DNA مرکز ذخیره اطلاعات و صدور فرمان های سلول، RNA وظیفه انتقال این فرمان ها و پروتئین مسئولیت اجرای این فرمان ها را بر عهده دارند. در زیست شناسی سلولی و مولکولی چگونگی این فعالیت ها بررسی می شود.

امروزه زیست شناسی در کشورهای پیشرفته بیش از 80 تا  90 درصد سمت و سوی علوم سلولی و مولکولی دارد. چرا که رشته علوم سلولی و مولکولی نیروی انسانی لازم را برای تحقیق در رشته های پزشکی، بیوشیمی،ژنتیک، بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک ، اصلاح نباتات، شیلات و دام تربیت می کند.

 در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده که مربوط به درس زیست شناسی می باشد، فهرستی از مطالب جهت یادگیری دانش آموزان تهیه و در دسترس می باشد. امید است از هریک از آن ها، نهایت استفاده را ببرید.

نورون چیست؟مراکز عصبی 2
اختلاف پتانسیل (نورون ها)زیست شناسی (1)
پتانسیل عمل (نورون ها)زیست شناسی (2)
انتقال دهنده های عصبیزیست شناسی مولکولی
مراکز عصبی 1پیدایش یوکاریوت ها 
کده بندیزیست شناسی مولکولی 2
تمایز سلولی 1تمایز سلولی 2
تمایز سلولی 3تخمیر چیست؟1
تخمیر چیست؟2فسفریلاسیون چیست؟
هسته سلول (بخش اول)هسته سلول (بخش دوم)
خاموشی RNAاندازه سلول 1
اندازه سلول 2کد ژنتیک(1)
کد ژنتیک(2)تا شدن پروتئین ها1
تا شدن پروتئین ها2تا شدن پروتئین ها 3
ساختار و عمل پروتئین ها1ساختار و عمل پروتئین ها2
تجزیه پروتئین ها 1تجزیه پروتئین ها 2

منبع: http://www.kanoon.ir     https://fa.wikipedia.org

مرکز یادگیری سایت تبیان، مرجان سلیمانیان