تبیان، دستیار زندگی
ما همیشه اعتقاد داشته ایم که فصول حجم و مساحت ساده ترین فصول در ریاضی هستند، که آن ها شامل جای گزینی ساده مقادیر داده شده برای هر متغیر در فرمول و محاسبه آن است. از این رو، این فصل قطعاً یکی از بخش هایی است که در آن شما می توانید نمره واقعاً خوبی بگیرید!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حجم مخروط

حجم مخروط

حجم یک مخروط

مخروط چیست؟ به عبارت ساده، آن یک مثلث سه بعدی است، اما با یک قاعده مدور. مخروط با منشور مثلثی متفاوت است، به این معنا که منشور مثلث دارای یک قاعده سه گوش است، و از این رو، سطح شیب دار آن دارای سه لبه به خوبی تعریف شده است. مخروط، از سوی دیگر، دارای یک قاعده مدور است، از این رو، شیب آن صاف و منحنی وار است، و هیچ لبه‌ای ندارد. بنا بر این، هنگام محاسبه حجم، باید قاعده مدور آن را نیز در نظر گرفت.

مخروط یکی از رایج‌ترین اشکال هندسی است. و حجم یک شکل اساساً مقدار هر ماده‌ای است که یک شیء از آن شکل و مشخصات می‌تواند نگه دارد. این مهم است که حجم مشخصات داده شده را بدانید، تا بدانید که چه مقدار مایع، گاز، جامد را، می‌تواند نگه دارد. نیازی به گفتن نیست که حجم باید همان میزان از یک جامد، مایع و یا گاز موجود در آن باشد. فرض کنید می خواهید پاپ داسی شکلی را در یک قالب مخروطی شکل فرم دهید، پس، اگر می‌خواهید بدانید که چه مقدار مایع را می‌تواند نگه دارد، شما باید حجم آن را بدانید.

معادله و محاسبه

زمانی که محاسبه مساحت و حجم مخروط را انجام می دهید، دو مورد را باید در نظر بگیرید. اولین مورد پایه دایره‌ای آن است، که 'π' و 'R' را به همراه می آورد، و دوم ارتفاع اریب است. ارتفاع اریب به خصوص وقتی که موضوع محاسبه مساحت سطح پیش می آید، لازم می شود.

حجم به این صورت می تواند محاسبه شود:

نحوه محاسبه حجم یک مخروط

که در آن r شعاع قاعده (دایره) است و h ارتفاع مخروط از مرکز قاعده دایره تا رأس می‌باشد.

مساحت جانبی مخروط به این صورت محاسبه می‌شود:

π r s

که در آن r شعاع و s ارتفاع اریب مخروط یا همان طول یال مخروط است.

مساحت سطح قاعده برابر است با:

نحوه محاسبه حجم یک مخروط با اضافه کردن دو مساحت سطح، مساحت سطح کل مخروط را خواهیم داشت.

π r (r + s)

که در آن r شعاع قاعده دایره ای است و s طول یال مخروط است.

در بسیاری از تکالیف ریاضی، شما سؤالاتی مبنی بر یافتن حجم یک مخروط ناقص را خواهید یافت. مخروط ناقص آن است که در آن بالای یک مخروط کامل قطع شده است، و شما با یک قاعده دایره‌ای و بالای مخروط دایره‌ای سر و کار خواهید داشت.

حجم مخروط ناقص را می‌توان توسط این فرمول محاسبه کرد:

نحوه محاسبه حجم یک مخروط که نحوه محاسبه حجم یک مخروط شعاع قاعده است و نحوه محاسبه حجم یک مخروط شعاع بالای دایره‌ای مخروط است.

برای دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید

مرکز یادگیری تبیان-علی کلوت