تبیان، دستیار زندگی

بررسی برخورد و تراکم بر چرخه زندگی کرم خاکی

با انجام این پروژه، می خواهیم اثر تراکم و برخورد را در محیط زندگی کرم خاکی کالیفرنیایی بررسی کنیم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی برخورد و تراکم بر چرخه زندگی کرم خاکی Eisenia fetida

بررسی برخورد و تراکم بر چرخه زندگی کرم خاکی
 
نوع پروژه: علمی - تحقیقاتی

درجه سختی: سخت

زمینه: اکولوژی جانوری

مقطع تحصیلی: راهنمایی - دبیرستان

تعداد جلسات: دو ( این پروژه حدود دو ماه زمان نیاز دارد)

 

شرح یک جمله ای: با انجام این پروژه، می‌ خواهیم  اثر تراکم و برخورد را در محیط زندگی کرم خاکی کالیفرنیایی بررسی کنیم.

 

خلاصه پروژه: 

امروزه محققین زیادی به ‌دنبال راهکار برای پرورش بهینه گونه ‌های مختلف کرم‌خاکی هستند که یکی از اهداف این پژوهش را نیز در برمی ‌گیرد. در این مطالعه اثر تراکم و رقابت بر چرخه زندگی  گونه  Eisenia fetida بررسی می شود: با انتخاب یک ظرف کوچک تر، فضا و مواد غذایی کمتری در اختیار یک گروه در مقایسه با گروه دیگر قرار می گیرد. تعداد کرم ها و سایر فاکتورها به جز میزان مواد غذایی و فضای کافی بین دو گروه مقایسه شده یکسان  خواهدبود. تغییر این دو فاکتور بر رشد بالغین، بقای بالغین، میزان تولید پیله و سرعت تولید ورمی کمپوست توسط کرم های خاکی- که از نظر تجاری نیز اهمیت دارد مطالعه می شود. یک بستر با فعالیت های بیشتر تغذیه ای و تولید مثلی می تواند کمپوست بیشتری را در زمان کوتاه تر تولید نماید که از لحاظ اقتصادی بسیار به صرفه است.

 

مهارت های آموزش داده شده در این پروژه: 

1- آشنایی با گونه Eisenia fetida

2- آناتومی، فواید، و سایر مشخصات

3- پرورش کرم Eisenia fetida

4- بالا بردن بازده بستر

5- انجام پژوهش تعریف شده و نتیجه گیری و تحلیل

شما عزیزان می توانید برای انجام این پروژه به طرح درس های ذیل مراجعه فرمایید:

بررسی برخورد و تراکم بر چرخه زندگی کرم خاکی، جلسه اول

بررسی برخورد و تراکم بر چرخه زندگی کرم خاکی، جلسه دوم

 

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: سارا قربانی

تنظیم: زینب شاه مرادی