تبیان، دستیار زندگی
محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به شناسایی و معرفی پنجاه و سومین گونه بومی میکروارگانیسمی  شدند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معرفی گونه جدیدی از  باکتری های نمک دوست

محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به شناسایی و معرفی پنجاه و سومین گونه بومی میکروارگانیسمی  شدند.

بخش دانش و زندگی تبیان

باکتری

دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران گفت: میکروارگانیسم ها ترکیبات ارزشمند صنعتی مانند کاروتنوئیدها، بیوپلیمرها و آنزیم های هیدرولیتیکی تولید کرده که در دامنه متفاوتی از تراکم نمک، دما و pH فعالیت می کنند.

وی افزود: پتانسیل بیوتکنولوژیک هالوفیل ها و نیز پراکنش زیستگاه های نمکی در سراسر جهان موجب شده است که تاکسونهای جدیدی از این میکروارگانیسم ها در دهه های گذشته معرفی شوند.

شاهزاده فاضلی خاطر نشان کرد: تاکسون جدید اوشنوباسیلوس لانگوس (Oceanobacillus longus) باکتری گرم مثبت، مولد اسپور، میله ای بلند، هوازی و هالوفیل نسبی است که از منطقه آران و بیدگل ایران جداسازی شده است. سلولهای این باکتری قابلیت حرکت دارند و این باکتری کلنی قهوه ای رنگ تولید می کنند.

وی با بیان اینکه این باکتری در تراکم نمکی ۱ تا ۲۰درصد رشد می کند اما بهینه تراکم نمک برای رشد آن ۵ درصد است، گفت: دمای بهینه رشد این باکتری ۳۵ درجه سانتی گراد است و pH  بهینه آن ۷ تعیین شده است.

به گفته وی، آنالیز فیلوژنیک بر اساس تعیین توالی ژن ۱۶S rRNA  نشان داد که این باکتری به جنس اوشنوباسیلوس (Oceanobacillus) تعلق دارد.  مناکینون MK-۷ کینون غالب و دی آمینوپایمیلیک اسید  پپتیدوگلیکان آن از نوع مزو است. درصد مولی G+C در این باکتری ۹.۴۲ است و هیبریداسیون DNA-DNA نشان می دهد این باکتری از سایر اعضای جنس اوشنوباسیلوس (Oceanobacillus) متفاوت و قابل تمایز  است.

وی تاکید داشت: این میکروارگانیسم بومی با شماره دسترسی IBRC-M ۱۰۷۰۳ در بانک میکروارگانیسمهای مرکز ذخیره و قابل ارائه به دانشجویان و پژوهشگران محترم در سراسر کشور است. این پنجاه و سومین گونه کشف شده توسط این مرکز است.


منبع:خبرگزاری مهر
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .