تبیان، دستیار زندگی
سخنگوی هیات منصفه مطبوعات با بیان اینکه آخرین دادگاه مطبوعات سال 95 امروز یکشنبه برگزار شد، گفت: هیچ یک از متهمان در دادگاه، مجرم شناخته نشدند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هیات منصفه ایسنا، تابناک و ایده آل را مجرم نشناخت

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات با بیان اینکه آخرین دادگاه مطبوعات سال 95 امروز یکشنبه برگزار شد، گفت: هیچ یک از متهمان در دادگاه، مجرم شناخته نشدند.

بخش حقوق تبیان

هیات منصفه مطبوعات

علی اکبر کسائیان افزود: دادگاه مطبوعات امروز برای رسیدگی به اتهامات پرونده های خبرگزاری ایسنا، سایت تابناک و نشریه ایده آل در دو شعبه 8 و 9 دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

به گفته وی، از آنجا که دادگاه مدیر مسئول سابق ایسنا بعد از اعتراض به رای بدوی و در مرحله تجدیدنظر خواهی بود، پرونده به همان شعبه بدوی یعنی شعبه 8 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حسین اصغرزاده ارجاع داده شد.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات اتهام مدیر مسئول سابق خبرگزاری ایسنا را انتشار تحقیقات محرمانه مراجع قضایی اعلام کرد و گفت: اعضای هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرا متهم را مجرم تشخیص نداد؛ این خبرگزاری در اتهام نشر مطالب خلاف واقع، هم مجرم شناخته نشد.

کسائیان با بیان اینکه اتهامات سایت تابناک و نشریه ایده آل در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران با ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت، اظهارکرد: نشریه ایده آل دو متهم داشت که یکی مدیر مسئول و دیگری هم نویسنده مقاله بود که اتهام هر دو نشر اکاذیب و افترا عنوان شده است.

کسائیان با بیان اینکه اتهامات سایت تابناک و نشریه ایده آل در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران با ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت، اظهارکرد: نشریه ایده آل دو متهم داشت که یکی مدیر مسئول و دیگری هم نویسنده مقاله بود که اتهام هر دو نشر اکاذیب و افترا عنوان شده است.

وی اضافه کرد: هر دو متهم نشریه ایده آل در هر دو مورد با اکثریت آرا مجرم شناخته نشدند.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات عناوین اتهامی مدیر مسئول سایت تابناک را نشر اکاذیب، انتشار مطالب خلاف واقع و توهین با شکایت هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برشمرد و تصریح کرد: مدیر مسئول تابناک در عناوین اتهامی نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد. وی گفت: در زمینه اتهام توهین، از آنجا که متهم تفهیم اتهام نشده بود، پرونده به دادسرا بازگردانده شد. کسائیان همچنین از اعلام رضایت دو نفر دیگر از شاکیان پرونده سایت تابناک پیش از رسیدگی به پرونده خبر داد.


منبع: ایرنا

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .