تبیان، دستیار زندگی
سمینار فنی سبك گوجوریو- گوجوكای كاراته، با حضوراعضای گوجوكاری اتریش، به منظور یادآوری و آموزش مسایل مربوط به سبك فوق از آبان ماه( 23 اكتبر) به مدت یك هفته در وین اتریش برگزار وعلی اكبرمحمدی بقا( مسئول سبك گوجوریو، گوجوكاری...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار كوتاه كاراته

سمینار فنی سبك گوجوریو- گوجوكای كاراته، با حضوراعضای گوجوكاری اتریش، به منظور یادآوری و آموزش مسایل مربوط به سبك فوق از آبان ماه( 23 اكتبر) به مدت یك هفته در وین اتریش برگزار وعلی اكبرمحمدی بقا( مسئول سبك گوجوریو، گوجوكاری كشورمان) نیز به عنوان مدرس در سمینار فوق حضور خواهد داشت.

شایان ذكر است، استاژ و مربیگری گوجوریو گوجوكای كاراته، با حضور170 شركت كننده ( بالای دان 2) ، به منظور یاد آوری و آموزش مسایل جدید سبك فوق در اردوگاه فرهنگی ورزشی حبیب بن مظاهر شهرستان تنكابن مازندران برگزار گردید.

گفتنی است، میزبانی مسابقات بین قاره ای آسیا واقیانوسیه( هنگ كنگ ) كه به دلیل بیماری سارس لغو گردید قرار است تا پایان شهریور ماه مشخص شود.