تبیان، دستیار زندگی
در مورد اثرات بازخوردهای آموزشی چه می دانید؟ آیا فکر می کنید فیدبک همیشه مفید است ؟ اصلا تا چه اندازه در فرایند آموزش و بهبود آن کمک می کند؟
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا بازخورد (فیدبک) سبب بهبود یادگیری می شود؟ (1)

در مورد اثرات بازخوردهای آموزشی چه می دانید؟ آیا فکر می کنید فیدبک همیشه مفید است ؟ اصلا تا چه اندازه در فرایند آموزش و بهبود آن کمک می کند؟ بسیاری از شاغلین حوزه یادگیری در مورد اثرات بازخوردهای آموزشی کمی گیج هستند، بازخورد" با اینکه شاید به نظر ساده بیاید، موضوع بسیار پیچیده است. در ادامه در مورد اثرات آن بخوانید  ...

بسیاری از شاغلین حوزه یادگیری در مورد اثرات بازخوردهای آموزشی کمی گیج هستند، بنابراین فکر کردم ممکن است بررسی این موضوع مفید باشد. "بازخورد" با اینکه شاید به نظر ساده بیاید، موضوع بسیار پیچیده است. بنابراین اجازه دهید با یک سوال اساسی شروع کنیم: آیا بازخورد به بهبود یادگیری کمک می کند؟ ممکن است فکر کنید خوب پاسخ این سوال روشن است! اما در واقع، پاسخ از دید بسیاری از شاغلین حوزه یادگیری (مدرسین و توسعه دهندگان / leaders and Developers (L &D D))  چندان هم واضح نیست.

آیا بازخورد (فیدبک) سبب بهبود یادگیری می شود؟ (1)

برای درک بازخورد، اجازه دهید تعریف کنیم که بازخورد چیست؟ و چه باید باشد؟ بازخوردی که من در مورد آن صحبت می  کنم، شامل هر نوع فیدبکی است چه پاسخ های کلامی به سوالات شما و چه آنهایی که در فرمت های آموزشی رسمی مانند پرسشنامه و یا فعالیت های کلاسی ارائه می شوند. در جدول زیر، نمونه هایی از پرسش ها و فعالیت هایی که در آن ها ما به طور معمول به عرضه بازخورد دریاقت می کنیم نشان داده شده است.

جدول: سوالات عمومی و فعالیت هایی که در آن ها ممکن است بازخورد دریافت کنید

آیا بازخورد (فیدبک) سبب بهبود یادگیری می شود؟ (1)

هدف اصلی از بازخورد کاهش شکاف بین دانش و عملکرد فعلی با عملکرد و دانش مورد انتظار است، پس از بررسی مقالات متعدد پیرامون تحقیقات آموزشی، دکتر کولهاوی زنجیره ای را ارائه کرد که بازخورد ساده را شبیه سازی می کند، آنچه که در شکل زیر مشاهده می کنید این زنجیره را نشان می دهد، هر چقدر که بیشتر به راست حرکت کنید میزان پیچیدگی افزایش می یابد.

شکل: زنجیره پیچیدگی فیدبک

آیا بازخورد (فیدبک) سبب بهبود یادگیری می شود؟ (1)

فرایند آموزش مخصوصا زمانی که شما اطلاعات خاصی را در روند آموزشی فراموش کرده باشید، یا استراتژی را که مورد نیاز فراگیران است به کار نبرده باشید، یا بخشی از آنچه در اختیار مخاطبان خود قرار داده اید مشکل باشد و یا سوء تفاهمی در مورد مطلبی پیش آمده باشد، کمک کننده است اما بازخورد زمانیکه موضوعی درست درک نشده باشد هیچ کمکی نمی کند!

مدرسین و توسعه دهندگان / leaders and Developers (L & D) عمدتا فرض را بر این می گذارند که بازخورد به فرایند یادگیری کمک می کند. اگر چنین نبود، آنها از سیستم هایی که از ما بازخورد می خواستند استفاده نمی کردند. اما آیا به واقع بازخورد در فرایند یادگیری تاثیر دارد؟ قبل از بحث در خصوص تحقیقات انجام شده در این مورد و نتایج آنها صحبت کنیم سوالی مطرح می کنیم و شما پاسخ صحیح را حدس بزنید. سپس به بررسی و بحث در مورد آنچه که پژوهش ها نشان می دهد و پیامدهای آن می پردازیم.

پرسش: آیا بازخوردهای آموزشی ( پاسخ به پرسش های آموزشی و فعالیت ها) در بهبود یادگیری نقش دارند؟ پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

A) ما نمی دانیم که بازخورد فرایند یادگیری را بهبود می بخشد یا خیر

B) بازخورد فرایند یادگیری را بهبود می بخشد به همین دلیل از آن استفاده می شود

C) فیدبک می تواند فرایند یادگیری را بهبود بخشد، اما نه همیشه

آیا بازخورد به فرایند آموزش کمک می کند؟

تحقیقات نشان داده است که بازخورد به فرایند آموزش در بسیاری از موارد کمک کرده است، مخصوصا زمانی که شما اطلاعات خاصی را در روند آموزشی فراموش کرده باشید، یا استراتژی را که مورد نیاز فراگیران است به کار نبرده باشید، یا بخشی از آنچه در اختیار مخاطبان خود قرار داده اید مشکل باشد و یا تفسیر معیوبی ارائه شده باشد (سوء تفاهمی در مورد مطلبی پیش آمده باشد) موارد عنوان شده توضیحات هتی و تیمپرلی است که پس از بررسی های مختلف در مقاله تحقیقات خود به نام "قدرت بازخوردها." به نگارش درآورده اند، پژوهش های آنها نشان داده است که بازخورد زمانی که موضوعی درست درک نشده باشد هیچ کمکی نمی کند! عدم شناخت نشان می دهد که آموزش نتوانسته اهداف خود را برآورده سازد یا یا حداقل یکی از مشکلات زیر به وجود آمده:  1) آموزش، سطح دانش قبلی شرکت کنندگان را به صورت صحیح برآورد نکرده است. 2) انتقال آموزش به مخاطبان مشکل ساز بوده است. 3) محتوا، کارهای عملی، و یا عناصر ارزیابی مشکل ساز بوده است در ادامه به توضیح تفسیری موارد فوق می پردازیم.

منابع:

• www.elearningindustry.com

• Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77, 81- 112.

• https://www.td.org

بخش آموزش الکترونیکی سایت تبیان، تهیه: سید خاموشی

تنظیم: زینب شاه مرادی