تبیان، دستیار زندگی
: با انفجاری که در حوزه مطالعات پیرامون حافظه و ذهن در طول 10 تا 15 سال اخیر رخ داده، به جرات می توان ادعا کرد که دانشمندان در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر در مورد مغز اطلاعات دارند، و از نحوه عملکرد آن مطلع هستند. ..
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مغز شما و شیوه های آموزشی آینده (1)

با انفجاری که در حوزه مطالعات پیرامون حافظه و ذهن در طول 10 تا 15 سال اخیر رخ داده، به جرات می توان ادعا کرد که دانشمندان در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر در مورد مغز اطلاعات دارند، و از نحوه عملکرد آن مطلع هستند. پژوهش در علوم شناختی و علوم اعصاب بینش عمیقی در مسیر راه به وجود آورده است...

آیا شما هم با استفاده از علم نحوه کار مغز، حافظه و ذهن شیوه های یادگیری سازمانی خود را تغییر می دهید و به فرایند تسهیل انتقال یادگیری موثر می پردازید؟

مغز شما و شیوه های آموزشی آینده (1)

سازمان هایی که موفق به تنظیم شیوه های مدیریت یادگیری نمی شوند و اغلب با رشد سازمانی و بهره وری خود چالش دارند، زیرا در دنیای امروز فرایند یادگیری کارکنان تاثیر مستقیم و قال مشاهده ای بر پیشرفت و میزان بهره وری سازمانی دارد. بالعکس، شرکت های پیشرو روش های سنتی یادگیری را رها کرده اند و به ارائه راه حل های موثر تر با استفاده از علوم اعصاب به همراه فن آوری به ترغیب افراد و بهبود بهره وری مشغولند.

با انفجاری که در حوزه مطالعات پیرامون حافظه و ذهن در طول 10 تا 15 سال اخیر رخ داده، به جرات می توان ادعا کرد که دانشمندان بیش از هر زمان دیگر در مورد مغز اطلاعات داشته، و از نحوه عملکرد آن مطلع هستند. پژوهش در علوم شناختی و علوم اعصاب بینش عمیقی در مسیر راه به وجود آورده است. این بینش در فضای امروز بسیار کمک کننده و راه گشاست.

با انفجاری که در حوزه مطالعات پیرامون حافظه و ذهن در طول 10 تا 15 سال اخیر رخ داده، به جرات می توان ادعا کرد که دانشمندان در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر در مورد مغز اطلاعات دارند، و از نحوه عملکرد آن مطلع هستند. پژوهش در علوم شناختی و علوم اعصاب بینش عمیقی در مسیر راه به وجود آورده است. این بینش بالاخص در فضای امروز که نیاز به یادگیری و فرایندهای فشرده سازی آن و البته زمان کم برای تخصیص به این مهم می تواند به ما برای طراحی راه حل های یادگیری کمک کند به گونه ای که مغز به طور طبیعی به دریافت بهتر مطالب مبادرت ورزد. استفاده از این بینش برای توسعه استعدادهای محل کار می تواند به سازمانها در دستیابی به مزیت های رقابتی پایدار کمک شایانی نماید.

اطمینان از انتقال یادگیری بزرگترین و مهم ترین چالش پیش روی حرفه ای های توسعه استعدادهاست. اما راهکارها یادگیری کدامند؟ در اینجا برخی از روش های موثری که می تواند به منظور افزایش یادگیری و تقویت حافظه مورد استفاده قرار گیرد آورده شده است.

فاصله آموزش و بازیابی اطلاعات

اثر فاصله و بازیابی اطلاعات دو مورد از قوی ترین یافته های علوم اعصاب شناختی است که برای عملکرد حافظه و افزایش فرایند یادگیری حائز اهمیت است.

فاصله رویکردی است چندین بار یک محتوای خاص را با فواصلی معین مطالعه می کند. این موضوع برای اولین بار در قرت 19 قرن توسط هرمان ابینگهاوس روانشناس شرح داده شده بود: او متوجه شد که تکرار برای یادگیری بسیار حائز اهمیت است، اما خاطرات فرم آماده تر و بادوام تری خواهند داشت اگر این تکرار با فاصله صورت گیرد به جای اینکه به صورت انبود و یکجا وارد ذهن شود. به بیانی اگر شما یک مطلب را 5 بار در یک روز مطالعه کنید، اثر کمتری خواهد داشت تا آن را 5 بار طی 5 روز بخوانید!

مغز شما و شیوه های آموزشی آینده (1)

اثر فاصله (همچنین با عناوینی چون "تمرین فاصله دار" یا "تقویت فاصله ای" نیز نامیده می شود) تمرینی است که اطلاعات را در طول زمان با فاصله ای خاص به ذهن منتقل می کند. اساسا، فاصله در مطالعه در مقابل به صورت انبوه و فشرده خواندن است. بقاء و نگهداری اطلاعات به صورت طولانی مدت در ذهن، با تکرار مطالعه در فواصل زمانی مختلف بهبود می یابد. این استراتژی شناختی می تواند برای بهبود فرایند یادگیری در استراتژی های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد، بدین صورت که اطلاعات در جلسات مختلف تمرینی در طول زمان تکرار شود.

بازیابی اطلاعات در مقایسه با مطالعه مکرر موثرتر است. در واقع، در پرتو این یافته، می توان دریافت که برگزاری امتحانات و آزمونها نه تنها وسیله ای برای ارزیابی افراد است بلکه باید برای تقویت و تثبیت آنچه آموخته اند، در نظر گرفته شود و به عنوان یک ابزار یادگیری موثر عمل می کند.

پدوم بازیابی یا تست اثر است، که بر این مهم اشاره دارد که اگر شما اطلاعات را بارها و بارها بازیابی کنید به حفظ اطلاعات برای مدت طولانی کمک کرده اید، به بیان دیگر بازیابی اطلاعات در مقایسه با مطالعه مکرر موثرتر است. در واقع، در پرتو این یافته، می توان دریافت که برگزاری امتحانات و آزمونها نه تنها وسیله ای برای ارزیابی افراد است بلکه باید برای تقویت و تثبیت آنچه آموخته اند، در نظر گرفته شود و به عنوان یک ابزار یادگیری موثر عمل می کند.

هنگامی که عمل بازیابی با اثر فاصله ترکیب می شود، آن را "فاصله بازیابی" می نامند. تحقیقات نشان می دهد که این ترکیب برای حفظ طولانی مدت اطلاعات بسیار موثر است. از این رو، به منظور تقویت حافظه و اطمینان از انتقال یادگیری، باید به طور فعال به بازیابی اطلاعات در زمان فاصله بپردازیم.

منابع:

 Carpenter, S. K, Cepeda, N. J., Rohrer, D., Kang, S. H. K., & Pashler, H. (2012). Using spacing to enhance diverse forms of learning: Review of recent research and implications for instruction.

بخش آموزش الکترونیکی سایت تبیان، تهیه: سید خاموشی

تنظیم: زینب شاه مرادی