تبیان، دستیار زندگی
مواد مخدر و دعاوی مواد مخدر یکی از معظلات جامعه به شمار می آید که جدای از فرد و خانواده وی، باعث ضرری بس چشمگیر به جامعه نیز میگردد چرا که مواد مخدر و دعاوی مواد مخدر هزینه ای سنگین بر دوش دولتها بار کرده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در خصوص دعاوی مواد مخدر اطلاعاتی دارید؟

در حال حاظر مواد مخدر و دعاوی مواد مخدر یکی از معظلات جامعه به شمار می آید که جدای از فرد و خانواده وی باعث ضرری بس چشمگیر  به جامعه نیز میگردد چرا که مواد مخدر و دعاوی مواد مخدر هزینه ای سنگین بر دوش دولتها بار کرده است.

فرآوری: فاطمه نوری_ بخش حقوق تبیان

مواد مخدر

اعتیاد نوعی بیماری مغزی مزمن، پیشرونده و عود کننده است که باعث می‌شود با وجود پی آمدهای ناگوار مصرف مواد، فرد معتاد باز هم برای به دست آوردن یا مصرف مواد مخدر خود را به هر دری بزند. اعتیاد از آن جهت بیماری محسوب می‌شود که مصرف مواد مخدر، ساختار مغز و نحوه فعالیت آن را تغییر می‌دهد. تغییراتی که بر اثر مصرف مواد مخدر در مغز انسان به وجود می‌آید ممکن است پایدار و بلند مدت باشد و به ایجاد رفتارهایی زیانبار در کسانی که مواد مخدر مصرف می‌کنند منجر شود. اعتیاد کاملاً شبیه به سایر بیماری‌های مزمن همچون بیماری قلبی و یا دیابت است. چراکه در  هر دوی این بیماری هافعالیت عادی و سالم یکی از اندام‌های بدن مختل شده و پیآمدهای زیانباری به همراه می‌آورد. باید توجه داشت که این بیماری‌ها قابل پیشگیری و قابل درمان هستند، ولی چنانچه اقدامی هر چه سریع تر در مورد آنها صورت نگیرد تا پایان عمر ادامه پیدا خواهند کرد. شاید بتوان به جرأت گفت مواد مخدر و دعاوی مواد مخدر باعث برهم خوردن نظم عمومی نیز می شوند.

به صورت کلی مواد مخدر به دسته ای از تركیبات شیمیایی اطلاق می گردد كه مصرف آنها باعث تغییر در سطح هوشیاری مغز اشخاص میگردد یعنی اینکه شخص با مصرف آن از حالت روحی روانی عادی خارج شده و حالاتی غیر طبیعی به وی به صورت مصنوعی عارض میگردد ولی مواد مخدر فقط شامل مواد شیمیایی نمی باشد و حتی مواد طبیعی را نیز در بر میگیرد مانند تریاک و حشیش و دیگر مواد مخدر که در عرف بین مردم شناخته شده و شایع می باشد.

تعریف قانون گذار در خصوص مصرف کننده مواد مخدر با آنچه در جامعه بین مردم وجود دارد متفاوت است چرا که در عرف خیلی از اشخاص قائل به بیمار بودن شخص معتاد به مواد مخدر می باشند ولی تعریف قانون در ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367/08/03 در خصوص مواد مخدر متفاوت است به گونه ای که در قانون مواد مخدر مقرر داشته: «اعتیاد جرم است ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص‌ می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و باز پروری خود اقدام نمایند. تبصره 1- معتادان مذکور در طول مدت درمان و باز پروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف می‌ باشند.»

آنچه مشخص و مبرهن است جرم بودن اعتیاد به مواد مخدر و دیگر اینکه معتادان مواد مخدر چنانچه به مراکز بازپروی مراجعه نموده و دارای کارت از آن مراکز باشند،به نوعی دارای مصونیت می باشند

.«اعتیاد جرم است ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص‌ می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و باز پروری خود اقدام نمایند. تبصره 1- معتادان مذکور در طول مدت درمان و باز پروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف می‌ باشند.»

با این اوصاف شاید این سئوال به ذهن متبادر گردد که من شخصی هستم که مواد مخدر استعمال مینمایم ولی اعتیاد به مواد مخدر ندارم تکلیف چیست..؟

در پاسخ  ماده 19 قانون فوق الذکر مقرر داشته: «افراد غیر معتادی که مواد مخدر استعمال نمایند، برحسب نوع مواد به شرح قانون مواد مخدر مجازات می‌شوند...»

حال در خصوص دعاوی مواد مخدر بایستی گفت خود قانون به صراحت دعاوی مواد مخدر را مشخص نموده است بدین شرح که :

ماده 1- اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

1- کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر.

2- وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر.

3- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر.

4- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر.

5- استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

6- تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر.

7- قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر که تحت تعقیبند و یا دستگیر شده‌اند.

8- امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.....توضیح در این بند آنکه منظور قانونگذار امحاء و... در خصوص مواد مخدر است.

9- قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

با عنایت به ماده قانونی فوق الاشاره در خصوص مواد مخدر می بایست گفت دعاوی مواد مخدر نیز مشخص گردید حال آنچه در خصوص دعاوی مواد مخدر باید مورد توجهد قرار بگیر مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی مواد مخدر است چرا که دعاوی مواد مخدر صلاحیت رسیدگی خاص خود را دارد.

تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود. پس آنچه مشخص است دعاوی مواد مخدر مطابق با قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

در آخر قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367/0803 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد و در خصوص مجازات های آنها همین قانون تعیین تکلیف نموده است.

منابع: گروه وکلای رسمی
ویکی پدیا