تبیان، دستیار زندگی
ممکن است متوجه شده باشید که پیش از این به نوعی به این پرسش پاسخ داده شد. گفتیم در آینده افراد برای حفظ موقعیت شغلی خود باید فکر کنند و با تصمیم گیرندگان سازمان به تعامل و هدایت سازمان خود بپردازند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش الکترونیک در سال 2017: ماجراجویی ادامه دارد... (4)

استفاده از ابزارهای هوشمند باعث می گردد تا کارکنان به طور مستقیم بر روی نوآوری های تفکری تمرکز کنند که به واقع نشان دهنده بالاترین سطح از استعداد انسانی است، وقت گذاشتن در یک محیط کار با ساعت های کاری طولانی و انجام وظایف کاری به اصطلاح یدی انتظاری نیست که از انسانهای آینده می روند، افراد برای حفظ موقعیت شغلی خود باید فکر کنند! ...

در ادامه مطالب قبل:

آموزش الکترونیک در سال 2017: ماجراجویی ادامه دارد... (1)

آموزش الکترونیک در سال 2017: ماجراجویی ادامه دارد... (2)

آموزش الکترونیک در سال 2017: ماجراجویی ادامه دارد... (3)

به ارائه توضیحاتی در روندهای تکنولوژی در سال 2016: میزان تاثیر آنها بر کسب و کار، ظهور دستگاه های هوشمند و تغییر در کسب و کار ، Bot  ها و معرفی ویژگی های ابزارهای هوشمند پرداختیم سهی کردیم بدین سوال پاسخ دهیم که چگونه chatbotها برای کسب و کار سازمانی ما به ارزش تبدیل می شود؟ در ادامه مثالی chatbotها داریم...

آموزش الکترونیک در سال 2017: ماجراجویی ادامه دارد... (4)

مثال عملی از عملکرد Chatbot در یک کسب و کار: دستیار مدیر نیروی انسانی

مطمئنا اگر فردی که این شغل را بر عهده دارد  - دستیار مدیر نیروی انسانی HRA (Human Resources Assistant)- به خواندن این متن مبادرت ورزد، خواهد گفت طی این روند و انجام امور توسط Chatbot این نقش در یک سازمان در معرض خطر قرار خواهد گرفت، تا حدودی بله ! اما در اینجا قصد نداریم به بررسی این موضوع بپردازیم که با حضور ابزارهای هوشمند چه اتفاقی برای افراد و مشاغل می افتد، اما به طور اجمالی می توان عنوان کرد که با حضور AI و دستیاران هوشمند فرهنگ یادگیری کسب و کار تغییر خواهد کرد، نقش های مختلف یک سازمان مجددا تعریف خواهند شد، بنابراین بر روی نکات منفی ورود این تکنولوژی متمرکز نشوید زیرا حضور ربات ها منفی نیست! در واقع فضای مثبتی است برای افرادی که خود را درگیر تغییرات می کنند. پس از ورود این تکنولوژی بر کیفیت بهتر و استعداد تاکید می شود در حالی که کارهای تکراری وقت گیر کاهش می یابند اما حضور یک chatbot برای دستیاری منابع انسانی ضروری است.

آیا اگر قرار باشد وظایف تکراری از نیروهای انسانی گرفته شده تعداد افراد بیکار جامعه زیاد نمی شود؟ این امر با سند چشم انداز آینده که استفاده از هوش مصنوعی را به عنوان کمکی به بشریت می داند متناقض است. در نهایت باید بپذیریم که جهان از بسیاری جهات بر روی تیغه حرکت می کند کمی انحراف سبب سقوط از راست یا چپ می شود!

اشکالاتی که بر دستیاران  AIوارد است کدامند؟

ممکن است متوجه شده باشید که پیش از این به نوعی به این پرسش پاسخ داده شد. گفتیم در آینده افراد برای حفظ موقعیت شغلی خود باید فکر کنند و با تصمیم گیرندگان سازمان به تعامل و هدایت سازمان خود بپردازند! گفتیم نقش های مختلف یک سازمان مجددا تعریف خواهند شد، اما چند نفر در یک شرکت قرار است فکر کنند و ایده دهند؟ آیا اگر قرار باشد وظایف تکراری از نیروهای انسانی گرفته شده و به ابزارهای هوشمند محول گردد، تعداد افراد بیکار جامعه زیاد نمی شود؟ اگر هوش مصنوعی نقش وسیع تری را در کسب و کارهای سازمانی بازی کند چه بلایی سر نیوری انسانی خواهد آمد؟ این یکی از دلایلی است که بسیاری از افراد هوشمند به حضور هوش مصنوعی و عواقب ناشی از ورود آن هشدار داده اند. این نوع نگاه با سند چشم انداز آینده که استفاده از هوش مصنوعی را به عنوان کمکی به بشریت و در مرحله بعد کسب و کارهای سازمانی می داند متناقض است. در نهایت باید بپذیریم که جهان در حال حاضر از بسیاری جهات بر روی تیغه حرکت می کند کمی انحراف سبب سقوط از راست یا چپ می شود!

آموزش الکترونیک در سال 2017: ماجراجویی ادامه دارد... (4)

بشریت یا هوش مصنوعی؟

بسیاری از آنچه درباره هوش مصنوعی عنوان شد عملا به زمینه رباتیک گره خورده است. کتاب هایی مانند "من، روبات" توسط ایزاک آسیموف و یا فیلم های سینمایی یا سریال های تلویزیونی مانند پیشتازان فضا یا فیلم ترمیناتور، اشکال زندگی هوش مصنوعی اند که البته بیشتر این فناوری را به عنوان تهدیدی برای بشریت دیده اند تا اینکه به عنوان پشتیبان و کمک کننده بشریت آن را به تصویر کشیده شده باشند. بسیاری از آنچه نوشته شده و یا به تصویر کشیده شده است نشان می دهد که انسان نیاز دارد و یا شاید بهتر است بگوئیم تمایل دارد تا توسعه ربات ها ا طرق مختلف محدود گردد تا از تبدیل شدن ربات به عنوان نیرویی برتر از انسان جلوگیری شود.

بسیاری از آنچه نوشته شده و یا به تصویر کشیده شده است نشان می دهد که انسان نیاز دارد و یا شاید بهتر است بگوئیم تمایل دارد تا توسعه ربات ها ا طرق مختلف محدود گردد تا از تبدیل شدن ربات به عنوان نیرویی برتر از انسان جلوگیری شود.

به نظر شما آیا هوش مصنوعی نمی توانند در خدمت انسان باقی بماند؟ به نظر این دو می توانند در کنار هم بازی خوبی ارائه دهند؟ در سری مقالات بعدی به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت.

منابع:

elearning-in-2017-adventure-beginning-part-1

elearning-in-2017-adventure-continuous-part-2

/elearning-in-2017-ai-or-humanity-part-3

www.elearningindustry.com

بخش آموزش الکترونیکی سایت تبیان، تهیه: سید خاموشی

تنظیم: زینب شاه مرادی