تبیان، دستیار زندگی
هر چیزی را که ما یاد می گیرم و می آموزیم از طریق پردازش اطلاعات بر روی حافظه کاری است. موضوع جالب توجه این است که حافظه کاری در آن واحد تنها می تواند بر روی چند مورد کوچک کار کند که این روند آهسته است...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

با طراحی مناسب به حافظه فعال کمک کنیم؟(2)

هر چیزی را که ما یاد می گیرم و می آموزیم از طریق پردازش اطلاعات بر روی حافظه کاری است. موضوع جالب توجه این است که حافظه کاری در آن واحد تنها می تواند بر روی چند مورد کوچک کار کند که این روند آهسته است. این موضوعی است که پروفسور Sweller در مورد آن توضیح می دهد. به همین خاطر است که نمی توانیم زمانی که اطلاعات مهم خیلی سریع به سمت ما می آیند را یاد بگیریم. به عبارت دیگر قادر نیستیم تا اطلاعات جدید را با ریتمی تند به خاطر بسپاریم.

با طراحی مناسب به حافظه فعال کمک کنیم؟(2)

به جدول زیر نگاه کنید. وظایف هر یک از سه حافظه کوتاه مدت، کاری و بلند مدت به صورت خلاصه در جدول زیر آورده شده است.

با طراحی مناسب به حافظه فعال کمک کنیم؟(2)

در صورتی که مقصد مطلبی حافظه بلند مدت باشد حافظه کاری باید کار پردازش را انجام دهد. در صورتی که حافظه مذکور کار خود را به درستی انجام ندهد اطلاعات دریافتی به حافظه بلند مدت نمی رسد.

حافظه بلند مدت وظیفه ذخیره سازی اطلاعات را داشته و در حقیقت این حافظه جایی است که امکان بازیابی اطلاعات را به ما خواهد داد هر زمانی که به آن ها احتیاج داشته باشیم. در نتیجه حافظه کاری در فرایند آموزش بسیار حائز اهمیت است.

ممکن است برای شما نیز پیش آمده باشد که مواردی که به خاطر دارید را فراموش کرده باشید. منظور همان بیماری آلزایمر است. فرض کنید فرد مسیری که هر روز آن را طی می کند فراموش کند. در این صورت امکان وقوع دو اتفاق وجود دارد:

اطلاعات فاسد شده باشد. (بدین معنا که ذهن امکان بازیابی اطلاعات را از حافظه بلند مدت ندارد)

ممکن است که اطلاعاتی که اخیرا بر روی ذهن شما نوشته شده باشد سبب فراموشی ناگهانی اطلاعات قبلی شده باشد. (ما در این زمینه مقاله ای داریم که می توانید به آن مراجعه کنید)

با طراحی مناسب به حافظه فعال کمک کنیم؟(2)

طراحی به منظور شناسایی معماری انسان

ممکن است مثال “5 +/- 2.” را شنیده باشید. تحقیقات نشان داده است که بسیاری از اطلاعات جدید امکان پردازش شدن به صورت همزمان در حافظه کاری را ندارند و باید این کار تک تک و به آرامی صورت گیرد. حتی تحقیقات جدید نشان می دهد، برای آن که بتوانید اطلاعات جدید را به خوبی یاد بگیرید تا هیچوقت فراموش تان نشود، بهتر است آن ها را آهسته و تک تک یاد بگیرید.

منابع:

How To Design To Help Working Memory”Patti shank”

www.elearningindustry.com

Memory And Learning, Part 2”PATTI SHANK ”

بخش آموزش الکترونیکی سایت تبیان، تهیه: سید خاموشی

تنظیم: زینب شاه مرادی