تبیان، دستیار زندگی
در این نوشتار قصد داریم به جمع بندی سری مقالات حافظه و یادگیری پرداخته و به پرسش یکی از خوانندگان که در انتهای آخر عنوان شد پاسخ دهیم ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حافظه و یادگیری (6)

در این نوشتار قصد داریم به جمع بندی سری مقالات حافظه و یادگیری پرداخته و به پرسش یکی از خوانندگان که در انتهای آخر عنوان شد پاسخ دهیم ...

این سری مقالات در دو دسته ارائه شد به ترتیب زیر:

سری اول: سه روش اول دکتر سوئلر در خصوص حافظه مورد بررسی قرار گرفت

با طراحی مناسب به حافظه فعال کمک کنیم؟ (1)

با طراحی مناسب به حافظه فعال کمک کنیم؟ (2)

با طراحی مناسب به حافظه فعال کمک کنیم؟ (3)

با طراحی مناسب به حافظه فعال کمک کنیم؟ (4)

و سری دوم: سه روش دوم دکتر سوئلر در خصوص حافظه مورد بررسی قرار گرفت

حافظه و یادگیری (1)

حافظه و یادگیری (2)

حافظه و یادگیری (3)

حافظه و یادگیری (4)

حافظه و یادگیری (5)

در این مجموعه از مقالات 6 روش که توسط پروفسور سوئلر برای کمک به حافظه مطرح شده بود مورد بررسی قرار گرفت، پس از اتمام سری مقالات اول خواننده ای سوالی در خصوص یکی از گزاره های سوئلر مطرح نمود، بدین مضمون که ما اغلب از این افزونگی عنوان شده در تئوری سوئلر استفاده می کنیم و البته مفید هم به نظر می رسد!

حافظه و یادگیری (6)

چیزهایی که گاهی حس نمی شوند!

گاهی اوقات نتایجی که علوم یادگیری به دست می آورند و در اختیار ما قرار می دهند با آنچه حس می کنیم هر راستا به نظر نمی رسند! به طور مثال برخی روش های یادگیری از نظر ما بسیار مناسب است ما نتایج مطالعات خلاف آن را نشان می دهند و یا حداقل روش ما را بی تاثیر می دانند! ولی این موضوع خیلی شگفتی بزرگی نیست ! زیرا در نهایت ما انسانها چیزی را که اغلب می خوریم به آنچه که برایمان مفید تر است ترجیح می دهیم!

اگر به خاطر داشته باشید مشکل افزونگی زمانی رخ می دهد که ما اطلاعات زیادی برای آموزش یک موضوع کوچک ارائه بدهیم (در حقیقت بیش از نیاز اطلاعات دهیم). منطق می گوید که ارائه اطلاعات زائد و بیش از اندازه در حقیقت وارد کردن منابع بیشتر به مغز و افزایش فرایند پردازش در حافظه کاری است و در نهایت افزایش احتمال سردرگمی و تحمیل بار ذهنی حافظه را در پی دارد.

نتایج کتاب دکتر مایر در مورد یادگیری سه اصل ارائه داد،1. اصل چند رسانه ای: افراد از کلمات و تصاویر در کنار هم بیشتر می آموزند تا از کلمات به تنهای2. اصل هماهنگی: افراد بهتر یاد بگیرند زمانی که کلمات، تصاویر و صداهای غیر ضروری حذف شوند3. اصل روش: ما به طور کلی از کلمات در قالب یک روایت می آموزیم و نه از متن به تنهایی .

خواننده به طور خاص در مورد استفاده از تصاویر در کنار کلمات در کتب، صفحات روزنامه و ... اشاره نمود. دکتر مایر کتابی کامل در مورد یادگیری از طریق ابزارهای چندرسانه ای (ترکیب متن با کلمات و یا فایل های صوتی، تصاویر متحرک یا ثابت، و دیگر رسانه ها) به نگارش در آورده است، در این کتاب پژوهش های گسترده ای را که در سراسر جهان در این خصوص انجام شده مورد بحث و بررسی قرار می دهد. در اینجا سه اصل از اصول مبتنی بر پژوهش های او که با بحث ما مرتبط است آمده:

اصل چند رسانه ای: افراد از کلمات و تصاویر در کنار هم بیشتر می آموزند تا از کلمات به تنهایی.

اصل هماهنگی: افراد بهتر یاد بگیرند زمانی که کلمات، تصاویر و صداهای غیر ضروری حذف شوند

اصل روش: ما به طور کلی از کلمات در قالب یک روایت می آموزیم و نه از متن به تنهایی .

خوب حالا رابطه موردی که عنوان شد با سوال خواننده ما چیست؟ زمانی که یک توضیح نیاز به تصویر گرافیکی دارد باید تصویر گرافیکی برای آن فراهم شود، (باید من با تصویر گرافیکی مورد نیاز هراه باشد). اما اگر تصویر گرافیکی خود گویای مطلب است نیازی به اضافه کردن توضیح اضافه در کنار آن نیست! و یا ممکن است با یک عنوان نیم خطی ساده بتوان همه چیز را توشیح داد و نه بیشتر!

مایر و جانسون دریافتند که افزونگی گاهی می تواند به فرایند یادگیری کمک کند مثلا زمانی که کلمات کلیدی بسیار کوتاهی در نزدیکی بخش های نزدیک به تصویر قرار داده شود (برای هدایت کردن تمرکز فرد). ویا وقتیکه آموزش به زبان مادری شرکت کنندگان نیست!

در سال 2008، در تحقیقی توسط مایر و جانسون انجام شد، برخی تجدید نظرها به اصل افزونگی ارائه شد. آنها دریافتند که افزونگی گاهی می تواند به فرایند یادگیری کمک کند مثلا زمانی که کلمات کلیدی بسیار کوتاهی در نزدیکی بخش های نزدیک به تصویر قرار داده شود (برای هدایت کردن تمرکز فرد). آنها همچنین به استثنائات دیگری نیز در مورد افزونگی دست یافتند که مثلا نیاز به توضیح است (مانند زمانی که آموزش به زبان مادری شرکت کنندگان نیست). مقاله مایر، هیسر و لون به ما یادآور می شود که اضافه کردن توضیح جذاب هست ولی لازم نیست! اضافه کردن جزئیات می تواند از به خاطر سپردن اطلاعاتی که ما می خواهیم فرد به ذهن بسپارد بکاهد.

حافظه و یادگیری (6)

پاسخ ما به پرسش خواننده (و تمرین بازیابی اطلاعات ارائه شده در 5 مقاله قبلی) عبارتند از:

1. حافظه کاری در به خاطر سپردن اطلاعات نقشی اساسی دارد، این حافظه زمان یادگیری وظیفه پردازش را به عهده دارد و امکان کار بر روی منابع بسیار محدودی را دارد.

2. هنگامی که ما بیش از حد اطلاعات به حافظه کاری دهیم، یادگیری بسیار کم رخ می دهد و یا اصلا آموزشی اتفاق نمی افتد. مردم به معنای واقعی کلمه "Overload" می شوند.

3. ما می توانیم شش روش سوئلر را برای کار با حافظه کاری مورد استفاده قرار دهیم.

این سری مقالات بسیار طولانی بود و اگر آنها را کامل مطالعه کردید جای تبریک دارد! اما روش های یادگیری جالبی را ارائه کرده است.

منابع:

Memory And Learning, Part 2”PATTI SHANK, PHD”

www.elearningindustry.com

Why Attention Is Essential To Learning And The Formation Of Memory

بخش آموزش الکترونیکی سایت تبیان، تهیه: سید خاموشی

تنظیم: زینب شاه مرادی