تبیان، دستیار زندگی
در این نوشتار قصد داریم سه روش عنوان شده در مطالب قبلی که شامل نمونه های کارشده و حذف راهنمایی ها بود بر روی مثال خود (مثال کدنویسی پزشکی) بررسی نمائیم و در نهایت به پرسش یک خواننده پاسخ دهیم ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حافظه و یادگیری (5)

در این نوشتار قصد داریم سه روش عنوان  شده در مطالب قبلی که شامل نمونه های کارشده و حذف راهنمایی ها بود بر روی مثال خود (مثال کدنویسی پزشکی) بررسی نمائیم و در نهایت به پرسش یک خواننده پاسخ دهیم ...

در مطلب حافظه و یادگیری(3) اولین روش از سه موردی که توسط پروفسور سوئلر برای کمک به حافظه عنوان کرده بود را آوردیم (واژگونی تخصص: در مورد اثر معکوسی است که تکنیک های آموزش بر روی افراد آماتور و متخصص دارد)

در مطلب پیشین با عنوان حافظه و یادگیری (4)  استفاده از نمونه های کارشده و اثرات آن را مورد بررسی قرار داده و محو کردن راهنمایی ها نیز به عنوان روش آخر عنوان شد

در ادامه مثال کدنویسی پزکی را که در مطلب حافظه و یادگیری (2) برای دو روش نهایی بررسی خواهیم کرد...

حافظه و یادگیری (5)

مثال:

مثال زیر ایده هایی برای استفاده از "مثال های کارشده" و "محو شدن راهنمایی" در دوره کدنویسی حرفه ای را نشان می دهد مثال زیر عنوان می کند که افراد چگونه از کد ICD-9 به کد جدید ICD-10 بروند.

حافظه و یادگیری (5)
برای تدریس این تبدیل کد روش های به کار رفته است همانطور که عنوان شدICD-10 کد اولیه بوده و ICD-9 کد ثانویه است، اگر خوب توجه کنید متوجه خواهید شد که این دو کد دارای نقاط تلاقی هستند و به گونه ای هم ارزند هر دو در مورد رگ به رگ شدن پاست اما اطلاعاتی دقیق تر در کد جدید تعبیه شده است، در اینجا قصد نداریم به طور دقیق به نحوه تبدیل کد اشاره داشته باشیم تنها به ابزارهایی که می تواند به افراد کمک کند تا ترجمه بین دو سیستم برنامه نویسی را یاد بگیرند می پردازیم. روند آموزش ممکن است مخلوطی از رویکردهای زیر باشد.

بخش 1: ماژولهای آسنکرون (استفاده از روش های آموزشی زیر به صورت غیر همزمان)

1. [استفاده از ویدئو که در آن مربی نشان می دهد که چرا و چگونه سیستم ها متفاوت هستند.

2. [استفاده از ویدئو مربی با استفاده از منابع کد اولیه نحوه تشخیص کد ثانویه را عنوان می کند.

3. از دوازده نمونه کارشده به عنوان مثال استفاده می کند.

4. از نمونه های کارکرده ارائه شده امتحان می گیرد (عبور موفقیت آمیز از این امتحان به فرد مجوز حضور در بخش 2 را می دهد).

بخش 2: کلاس درس و یا برگزاری کلاس درس مجازی (موارد زیر به صورت همزمان اتفاق می افتد، لزوما ترتیب ندارد- در همان کلاس درس پرسش و پاسخ و بحص بر روی منابع می تواند رخ دهد) 

5. پرسش و پاسخ با متخصصین درباره نمونه های کارشده و پاسخ به هر گونه سؤال دیگر در زمینه کدها.

6. شرکت کنندگان با استفاده از منابع تفاوت ها و شباهت بین کدها را پیدا کرده و تشخیص دهند، (کسب اطلاعات لازم).

بخش 3: به صورت خودآموز چالش برای پاسخ به سوالات (موارد زیر به صورت غیر همزمان اتفاق می افتد، ترتیب دارند)

7. فرد سناریو برنامه نویسی در حالت ICD-10  را بیابد با دکمه ای که می تواند با فشردن آن راهنمایی بگیرد (کمی هدایت وجود دارد).

8. فرد سناریو برنامه نویسی در حالت ICD-10  را بیابد (بدون راهنمایی).

9. امتحان (هر کس خودش را آزمون می کند که آیا به درستی یاد گرفته؟!)

این روش برای کدنویسان غیرحرفه ای روش مناسبی است زیرا آنها باید حرفه ای هایی که کد ICD-9 را ساخته اند درک کنند! کد می تواند شامل بخش های دیگری نیز باشد که پس از تجزیه و تحلیل نیازهای کامل اضافه خواهد شد.

فراگیران تازه کار برای ساخت یک طرح دقیق و بدون خطا، نیازمند راهنمایی هستند، اگر این طرح اولیه اشتباه در ذهن شکل گیرد تغییر آن بسی سخت تر است، با دست آوردن مهارت، راهنمایی باید کمرنگ شود. راهنمایی بیش از حد در ذهن فرد افزونگی ایجاد می کند.

فراگیران تازه کار در موضوع برای ساخت یک طرح دقیق و بدون خطا نیازمند راهنمایی هستند و همانطور که می دانید اگر این طرح اولیه اشتباه در ذهن آنها شکل گیرد قطعا تغییر آن و پاک کردن اشتباه بسی سخت تر خواهد بود، به محض به دست آوردن مهارت لازم، راهنمایی ها باید کمرنگ و در نهایت محو شوند. راهنمایی بیش از حد برای یک متخصص بار شناختی اضافه و افزونگی در ذهن او ایجاد می کند.

حافظه و یادگیری (5)

پرسش یکی از مخاطبان:

در سری مقالات قبلی، فردی سوالی در خصوص یکی از گزاره های سوئلر مطرح نمود، بدین مضمون که ما اغلب از این افزونگی عنوان شده در تئوری سوئلر استفاده می کنیم و البته مفید هم به نظر می رسد! اگر به خاطر داشته باشید مشکل افزونگی زمانی رخ می دهد که ما اطلاعات زیادی برای آموزش یک موضوع کوچک ارائه بدهیم (در حقیقت بیش از نیاز اطلاعات دهیم). منطق می گوید که ارائه اطلاعات زائد و بیش از اندازه در حقیقت وارد کردن منابع بیشتر به مغز و افزایش فرایند پردازش در حافظه کاری است و در نهایت افزایش احتمال سردرگمی و تحمیل بار ذهنی حافظه را در پی دارد. خواننده به طور خاص در مورد استفاده از تصاویر در کنار کلمات در کتب، صفحات روزنامه و ... اشاره نمود. شما چه فکر می کنید؟ چرا حس ما و نتایج تحقیقات همسو نیست؟

منابع:

Memory And Learning, Part 2”PATTI SHANK, PHD”

www.elearningindustry.com

Why Attention Is Essential To Learning And The Formation Of Memory

بخش آموزش الکترونیکی سایت تبیان، تهیه: سید خاموشی

تنظیم: زینب شاه مرادی