تبیان، دستیار زندگی
نمونه های کارشده، نمونه هایی هستند که به وضوح نشان می دهند تا برای حل سک مشکل قدم به قدم چگونه باید فکر کرد و پیش رفت...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حافظه و یادگیری (4)

در این نوشتار قصد داریم به بررسی یکی از روش های که توسط پروفسور سوئلر عنوان شد بپردازیم، استفاده از واژگان تخصصی بحث مطلب پیش بود و نمونه های کاری در این نوشتار بررسی می گردد، تحقیقات نشان می دهد که افرادی که در موضوع مورد بررسی شما آماتور هستند با استفاده از نمونه های کارکرده به خوبی یاد بگیرند...

در بخش قبل همین مطلب تحت عنوان حافظه و یادگیری(1) محدودیت های حافظه کاری و نحوه عملکرد آن ارائه شد در ادامه حافظه و یادگیری(2) مثالی عنوان می شود که به فهم بهتر مطلب کمک کند در مقاله سوم با عنوان حافظه و یادگیری(3)  اولین روش از سه موردی که توسط پروفسور سوئلر عنوان شد پرداختیم (واژگونی تخصص: در مورد اثر معکوسی است که تکنیک های آموزش بر روی افراد آماتور و متخصص دارد) در ادامه استفاده از نمونه های کارشده و اثرات آن را مورد بررسی قرار می دهیم، نگاهی اجمالی نیز بر روش سوم محو کردن راهنمایی ها خواهیم داشت ...

حافظه و یادگیری (4)

نمونه های کار شده

نمونه های کارشده، نمونه هایی هستند که به وضوح نشان می دهند تا برای حل سک مشکل قدم به قدم چگونه باید فکر کرد و پیش رفت! تحقیقات نشان می دهد که افرادی که در موضوع مورد بررسی شما آماتور هستند با استفاده از نمونه های کارکرده به خوبی یاد بگیرند زیرا این مثال ها به خوبی نشان می دهد برای رویارویی با یک مشکلات واقعی چگونه باید فکر کرد. به همین دلیل مطالعات موردی در رشته های پزشکی و حقوق از جایگاه ویژه ای برخوردارند. در نظر داشته باشید در بسیاری از رشته های دانشگاهی برای درک بهتر موضوع شماتیکی دقیق از مساله ساخته می شود، در واقع موضوع شبیه سازی می شود، استفاده از نمونه های کارشده عمل شبیه سازی حل مساله را در ذهن افراد شکل می دهد.

هنگامی که یک فرد به یک حیطه تازه کار است، دانش کافی برای حل مشکلاتی که با آنها مواجه می شود را ندارد، زمانی که مساله ای به اینگونه افراد داده می شود سعی می کنند به روش سعی و خطا آن را حل کنند! در واقع راه حلی که به ذهنشان خطور می کند را به سمت موضوع پرتاب می کنند و منتظر می شوند تا ببینید بازخورد چه می شود، قطعا این روش وقت گیر و خسته کننده است.

زمانی که با شرکت کنندگان تازه کار سر و کار دارید، (قریب به اتفاق شرکت کنندگان تازه کارند و افراد متخصص انگشت شمار!) استفاده از نمونه های کاری که تمام مراحل و نحوه تفکر را در روند حل یک مساله عنوان می کند، بسیار موثر خواهد بود. این نمونه به افراد برای ساخت شماتیک دقیق در ذهنشان کمک می کند

اگر به روش های مدرسین بنگرید، نمونه های زیادی از مطالعات موردی را مشاهده می کنید، مدرس برای اینکه به فراگیرانش بیاموزد که چگونه یک مشکل را حل کنند، به آنها تمرین نمونه ای می دهد، به طور مثال یک رادیولوژیست از ما برای ساختن نمونه های متعدد رادیولوژی کمک خواست او احساس می کرد که بسیاری از دانشجویان پزشکی اش با طیف گسترده ای از نمونه های رادیولوژی (تصویر حاصل از اشعهx) مواجه نشده اند و در دوره رادیوگرافی مهارت مورد نیاز را کسب نکرده اند، قصد داشت با ساخت نمونه تبحر آنها را از این طریق بالا برد.

حافظه و یادگیری (4)

وقتی فرد در سطح بسیار پایینی از تجربه و تخصص است، نیازمند راهنمائی است اما به آرامی با افزایش تخصص هدایت را محو کنید. سوئلر معتقد است یکی مزایای فن آوری امکان سنجش تسلط فرد و اطمینان از محو شدن هدایت او به محض افزایش تسلط به موضوع است.

هنگامی که با شرکت کنندگان تازه کار سر و کار دارید، (که طبق تعریفی که ارائه دادیم قریب به اتفاق شرکت کنندگان تازه کارند و افراد متخصص انگشت شمار!) استفاده از نمونه های کاری که تمام مراحل و نحوه تفکر را در روند حل یک مساله عنوان می کند، بسیار موثر خواهد بود. نمونه های کارشده خوب به افراد برای ساخت یک شماتیک دقیق در ذهنشان کمک می کند. از سوالات (و دریافت بازخورد دقیق) به منظور اطمینان از درک کامل فراگیران از مثال استفاده کنید.

محو کردن راهنمایی ها

سوئلر همچنین توصیه می کند زمانکه افراد دانش به دست آوردند به همان میزان که دانش آنها در حال یادگیری افزایش می یابد به آرامی راهنمایی ها را حذف کنید! زمانی که فرد در سطح بسیار پایینی از تجربه و تخصص است، شما باید به طور قابل توجه برای پیشرفت او راهنمائیش کنید، اما می توانید به آرامی با افزایش تخصص هدایت را محو کنید. در نهایت، هدایت را به طور کامل حذف کنید. او معتقد است یکی مزایایی که فن آوری فراهم می کند، همین مورد، امکان سنجش تسلط با نرم افزار و ابزارهای فناوری است و اطمینان از محو شدن هدایت فرد به محض افزایش تسلط به موضوع.

منابع:

Memory And Learning, Part 2”PATTI SHANK, PHD”

www.elearningindustry.com

Why Attention Is Essential To Learning And The Formation Of Memory

بخش آموزش الکترونیکی سایت تبیان، تهیه: سید خاموشی

تنظیم: زینب شاه مرادی