تبیان، دستیار زندگی
سرپرست ندامتگاه قزلحصارکرج گفت : ازسال آینده زندانیان تبعه افغانستان از این ندامتگاه به کشورشان انتقال می یابند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زندانیان افغانستانی به کشورشان منتقل می شوند

سرپرست ندامتگاه قزلحصارکرج گفت : ازسال آینده زندانیان تبعه افغانستان از این ندامتگاه به کشورشان انتقال می یابند.

بخش حقوق تبیان

ندامتگاه قزلحصار

علیرضا گرامی روز یکشنبه افزود: روز گذشته با حضور سفیر سیاسی کشورافغانستان درندامتگاه قزلحصار درخواست 125 مددجوی این کشور بررسی شد.
وی درخصوص انتقال این مددجویان گفت: این امر بارایزنی سفارت افغانستان برای حل مشکلات قضایی مددجویان محکوم به مواد مخدر صورت گرفته تا آنان ادامه محکومیت را در کشور خود تحمل کنند.
وی اظهار داشت: مقدمات اولیه درخصوص انتقال مددجویان با حضور هیات سیاسی در ندامتگاه قزلحصار انجام شده و قرار است مددجویان افغانستانی محکوم در زمینه مواد مخدر از اوایل سال آینده به کشور افغانستان انتقال یابند. ندامتگاه قزلحصار یکی از چهارزندان مستقر درکرج است.


منبع: ایرنا

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .