تبیان، دستیار زندگی
آیا مالک یک آپارتمان می تواند درب ورودی آپارتمان خود را بگونه ای عوض کند که باسایر دربها ناهماهنگی ایجاد کند؟ هیچ یک از مالکین آپارتمان حق ندارد بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در آپارتمان ایجاد کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغییر در آپارتمان باید باهماهنگی اکثریت مالکین باشد

آیا مالک یک آپارتمان، می‌تواند درب ورودی آپارتمان خود را بگونه‌ای عوض کند که با سایر دربها  ناهماهنگی ایجاد کند؟ هیچیک از مالکین آپارتمان حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در آپارتمان ایجاد کند.

بخش حقوق تبیان

تغییر در آپارتمان

پرسش مخاطب درباره تعویض درب آپارتمان از سوی یکی از مالکین این است:با سلام. در آپارتمان 4 واحدی ما که همه درهای ورودی، یک شکل هستند، یکی از مالکان درب واحد خود را تغییر داده که موجب ایجاد ناهماهنگی با سایر دربها شده است. آیا قانونا کار ایشان درست بوده است؟

پاسخ:

مطابق قانون تملک آپارتمانها، هیچ یک از مالکین آپارتمان حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد، بدهند.

منبع: میزان