تبیان، دستیار زندگی
آیا مدیر ساختمان می تواند در مطالبه هزینه ها از مالکین، ریز هزینه ها را اعلام کند؟ مدیران مکلف به ارائه صورت ریز حساب به همسایه ایی که سهم خود را نمی پردازد می باشد این نکته در صدر ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها مورد تاکید قرار گرفته است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدیرساختمان باید ریز هزینه‌ها را به مالکان اعلام کند

آیا مدیرساختمان می‌تواند در مطالبه هزینه‌ها از مالکین، ریز هزینه‌ها را اعلام نکند؟ مدیران مکلف به ارائه صورت ریز حساب به همسایه ایی که سهم خود را نمی پردازد می باشند. این نکته در صدر ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها مورد تاکید قرار گرفته است.

بخش حقوق تبیان

قانون تملک آپارتمان ها

پرسش مخاطب درباره ضرورت اعلام صورتِ ریز هزینه‌های ساختمان از سوی مدیر این است:با سلام اینجانب در ساختمانی 8 واحدی به صورت استیجاری ساکن می باشم که مبلغ شارژ دریافتی با توجه به قبوض و سایر هزینه های مصرفی دو برابر هزینه های مصرفی می باشد و پس از گذشت 7 ماه مدیر ساختمان هیچگونه صورت حسابی اعلام ننموده و می گوید من وظیفه ای در قبال صورت حساب ندارم. لازم به ذکر است سایر ساکنین که اکثر آنها صاحب خانه می باشند اعتراضی ندارند. آیا بنده می توانم با توجه به قبوض و مستندات اقدام قانونی انجام دهم؟

در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود.

پاسخ:

مدیران مکلف به ارائه صورت ریز حساب به همسایه ایی که سهم خود را نمی پردازد می باشند. این نکته در صدر ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها مورد تاکید قرار گرفته است. ماده ۱۰ مکرر: در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود.

منبع: میزان