تبیان، دستیار زندگی
اکثریت قریب به اتفاق مدرسین دوره های آموزشی بزرگترین چالش برگزاری کلاس رفتارهای فراگیران مخرب است، در حالی که به نظر می رسد، هیچ تکنیک مشخصی برای برخورد با این دسته از افراد وجود ندارد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یک راه قدرتمند برای به حداقل رساندن رفتارهای مخل کننده دانشجویان (2)

اکثریت قریب به اتفاق مدرسین دوره های آموزشی بزرگترین چالش برگزاری کلاس رفتارهای فراگیران مخرب است، در حالی که به نظر می رسد، هیچ تکنیک مشخصی برای برخورد با این دسته از افراد وجود ندارد، در ادامه در خصوص برخی روش های پیشنهادی جلوگیری از اختلال و دلایل ایجاد رفتارهای مخل خواهیم گفت...

در مطلب قبل در مورد خصوص نحوه رویارویی با فراگیرانی که کلاس را مختل می کنند صحبت شد، ابتدا تعریفی داشتیم که منظور نویسنده از رفتارهای مداخله گر کدام است و آیا تکنیک هایی در خصوص مقابله با آنها وجود دارد؟ در ادامه روش های جلوگیری از اختلال و دلایل ایجاد اختلال عنوان شده است...

یک راه قدرتمند برای به حداقل رساندن رفتارهای مخل کننده دانشجویان (2)

کمی درباره جلوگیری از اختلال:

پس از سال ها تجربه و مشاهده انعکاس رفتاری فراگیران و مدرسان، به این نتیجه رسیدم که مربیان حرفه ای در چالش با فراگیران مخرب در حقیقت از رفتارهای مخرب آنها جلوگیری می کنند و یکی از روش های کلیدی آنها حذف هر عاملی است که حس یادگیرنده را کنترل می کند و یا تمرکز او را مختل می نماید.

پس از سال ها تجربه و مشاهده انعکاس رفتاری فراگیران و مدرسان، به این نتیجه رسیدم که مربیان حرفه ای در چالش با فراگیران مخرب در حقیقت از رفتارهای مخرب آنها جلوگیری می کنند و یکی از روش های کلیدی آنها حذف هر عاملی است که حس یادگیرنده را کنترل می کند و یا تمرکز او را مختل می نماید.

بله کاملا حق با شماست، دانشجویی که تمرکز نداشته باشد و یا علاقمند نباشد به راحتی با هر عامل کوچکی از کلاس درس پرت می شود و نمی توان کتابی با عنوان "101 نکته برای اجتناب از حواس پرتی" نوشت و هر 45 دقیقه (در هر زمان استراحت) آن را مرو کرد!

می دانم مساله کمی جنبه نظری دارد، و شاید در اداره یک کلاس درس واقعی چندان عملی نباشد. اما رابطه ای که فرد باید با فراگیر خود برقرار کند و قصد دارم درباره آن صحبت کنم، بسیار عمیق تر از یک رابطه دوستانه است که باعث می شود با فراگیران قدم بزنید و یا کافه بخورید! برای درک مطلب عنوان شده قصد دارم چهار تجربه ای را که شاهد بودم مربیان حرفه ای برای جلوگیری از رفتار مخرب بکار گرفته و منجر به ایجاد تجارب یادگیری عمیق تر شده است را با شما به اشتراک گذارم.

چرا برخی از شرکت کنندگان کلاس را مختل می کنند؟

اغلب افراد مخرب هستند! زیرا آنها در واکنش به نقض یک ارزش مهم اقدام به عمل می کنند. دو موضوع تقریبا برای همگان مهم است یکی داشتن احساس کنترل و دیگری مورد احترام بودن. این دو مورد گویی افراد را با طنابی به حس بقا متصل می کند، David Rock، مدلی ارائه داده به نام مدل روسری (Scarf model) که لیستی پنجگانه از محرک ها را عنوان می کند این محرک ها به رفتار اجتماعی ما جهت می هد و بر نوع روابط اجتماعی ما اثر می گذارد شامل: موقعیت، اطمینان، استقلال، ارتباط، و انصاف است. جالب است بدانید که تمامی موارد فوق الذکر در نظریه یادگیری بزرگسالان نقش یکسانی را از لحاظ میزان اهمیت بازی می کنند.

اغلب افراد مخرب هستند! زیرا آنها در واکنش به نقض یک ارزش مهم اقدام به عمل می کنند. دو موضوع تقریبا برای همگان مهم است یکی داشتن احساس کنترل و دیگری مورد احترام بودن. این دو مورد گویی افراد را با طنابی به حس بقا متصل می کند.

اساسا، اگر هر یک از حوزه های عنوان شده در معرض تهدید قرار گیرند، مغز درصدد حمایت از آن حوزه و نشان دادن عکس العمل به دو صورت جنگ یا گریز عمل خواهد کرد و درنتیجه ما واکنش دفاعی نشان خواهیم داد. این نوع واکنش ها می تواند به رفتارهای مخرب، محدودیت در برقراری ارتباط و یادگیری منجر شود. زمانیکه افراد در این موقعیت تأیید می شوند، به احتمال زیاد تعهدات خود را افزایش می دهند!

در اوایل دهه بیست سالگی بودم، در یک کارگاه نحوه نگارش حضور داشتم و از مدرس سوالی در مورد دستور زبان پرسیدم. در مقابل همه کلاس پاسخ داد: "من آدم هایی مثل تو رو میشناسم، 15 ساله دارم درس میدم!" سپس با لحن تندی شروع کرد به سرزنش کردنم ! مطمئن نیستم که چطور سوال من او را تهدید کرده بود، اما بدون شک ضربه مستقیمی به او بود!

یک راه قدرتمند برای به حداقل رساندن رفتارهای مخل کننده دانشجویان (2)

حس تحقیر شدن داشتم. من فقط یک سوال که از روی علاقه واقعیم برخواسته بود ولی برچسب مزاحم به من زده شد. فکر می کنید پاسخم چه بود؟ در موضع دفاع قرار گرفتم، از آن پس نقش دلقک کلاس را به عهده گرفتم، و کار او بسیاری دشوارتر شد!

هیچ شکی ندارم که گاهی من هم ممکن است سهوا در کلاس درسم شاگردانم را خفه کنم! اما شگفت انگیز است بدانید اغلب علت اصلی قطع شدن رابطه فراگیران با مدرس و اختلال در روند یادگیری ناشی از نابهنجاری های تدافعی است!

منابع:

 https://www.td.org/Publications/Blogs/L-and-D-Blog/2017/02/A-Powerful-Way-to-Minimize-Disruptive-Behaviors

 http://spectrum.ieee.org/tech-talk

بخش آموزش الکترونیکی سایت تبیان، تهیه: سید خاموشی

تنظیم: زینب شاه مرادی