تبیان، دستیار زندگی
تنظیم اسناد تجاری و ثبت معاملات شامل نکاتی بوده که لازم است هر فردی قبل از معامله و تجارت نسبت به آن آگاهی داشته باشد. این نکات برگرفته شده از بزرگترین آیه قرآن کریم یعنی آیه 282 سوره بقره است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در هنگام ثبت معاملات به چه نکاتی باید توجه کرد؟

تنظیم اسناد تجاری و ثبت معاملات شامل نکاتی بوده که لازم است هر فردی قبل از معامله و تجارت  نسبت به آن آگاهی داشته باشد. این نکات برگرفته شده از بزرگترین آیه قرآن کریم یعنی آیه 282 سوره بقره است.

بخش حقوق تبیان

ثبت معاملات

تنظیم اسناد تجاری و ثبت معاملات شامل نکاتی بوده که لازم است هر فردی قبل از معامله و تجارت نسبت به آن آگاهی داشته باشد.

این نکات برگرفته شده از بزرگترین آیه قرآن کریم یعنی آیه 282 سوره بقره است که شامل موضوعاتی مثل تنظیم اسناد تجارتی هستند که به شرح ذیل بیان می‌شود:

برای حفظ اعتماد و خوش‏بینی به همدیگر، آرامش روحی طرفین و جلوگیری از فراموشی، انكار و سوءظن، باید بدهی‏ها نوشته شود. مبلغ قرارداد مهم نیست، حفظ اطمینان و حق‌الناس مهم است. تأکید اسلام بر نوشتن در زمان جاهلیت بوده است که در کل مکه هیچ بی‌سوادی نبوده است و در کل جزیره العرب هم 17 نفر باسواد بوده‌اند.

_ سند باید با حضور طرفین و توسط شخص سوّم، بی‌طرف و عادل نوشته شود.

_ نویسنده‏ قرارداد، حقّ را در نظر گرفته و عین واقع را بنویسد. شرط گزینش نویسنده‏ اسناد، داشتن عدالت در قلم است.

_ به شكرانه سواد و علمی كه خداوند به ما داده است، كارگشایی كنیم و از نوشتن خودداری نکنیم.

_ کاتب می‌تواند از ذینفع، یک‌طرف معامله یا هردو طرف معامله، اجرت دریافت کند.

لازم است شاهد گرفته شود باید دو مرد یا یک مرد و دو زن شهادت بدهند. شاهد باید مؤمن، مورد اعتماد و رضایت طرفین و عادل باشد و ذینفع نباشد. آن دو زن به‌اتفاق هم باید ادای شهادت كنند؛ تا اگر یكی لغزش یا اشتباه كرد، نفر دوّم یادآوری كند.

_ باید بدهكار كه حقّ بر ذمّه اوست، متن قرارداد را بگوید و كاتب بنویسد، نه آنچه را بستانكار ادعا می‌نماید. بدهكار، هنگام املای قرارداد باید خدا را در نظر بگیرد و چیزی را فروگذار نكند و تمام خصوصیّات بدهی را بگوید.

_ اگر بدهکار کم‌عقل، ضعیف، ناتوان یا لال بود، سرپرست و ولیّ (پدر یا پدربزرگ) او متن قرارداد را بگوید و كاتب بنویسد. ولی هم باید عادلانه بگوید.

_ لازم است شاهد گرفته شود باید دو مرد یا یک مرد و دو زن شهادت بدهند. شاهد باید مؤمن، مورد اعتماد و رضایت طرفین و عادل باشد و ذینفع نباشد. آن دو زن به‌اتفاق هم باید ادای شهادت كنند؛ تا اگر یكی لغزش یا اشتباه كرد، نفر دوّم یادآوری كند.

_ اگر برای شاهد گرفتن از شما دعوت كردند، خودداری نكنید؛ گرچه گواه شدن بدون دعوت واجب نیست.

_ وقتی از شاهدان درخواست شد، باید برای شهادت حضور یابند.

_ كاتب و شاهد نباید ضرر کنند و باید حق‌الزحمه، پول قلم، نرم‌افزار و... را به او داد.

_ كاتب و شاهد حقّ ندارند سند را به‌گونه‌ای تنظیم كنند كه به یكی از طرفین ضرری وارد شود.

_ كاتب و شاهد در امان هستند و نباید به خاطر حقّ نوشتن و حقّ گفتن مورد آزار و اذیّت یكی از طرفین قرار گیرند.

_ هرگونه خدشه در سند، از هركس كه باشد، فسق و گناه است.

_ ثبتِ سند به‌صورت دقیق و عادلانه سه فایده دارد: ضامن اجرای عدالت است. موجب جرأت گواهان بر شهادت دادن است. مانع ایجاد بدبینی در جامعه است.

_ در معاملات نقدی، نیاز به نوشتن نیست، ولی شاهد بگیرید.

منبع: میزان