تبیان، دستیار زندگی
در استفتایی از مقام معظم رهبری در بخش استفتائات پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری اینطور آمده است که «اگر زنی کلاه گیس گذاشته باشد و مرد به موی مصنوعی او نگاه کند، چه حکمی دارد؟» پاسخ آمده است: «اشکال دارد.»
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم استفاده از موی مصنوعی توسط زنان در فیلم و تئاتر!

در استفتایی از مقام معظم رهبری در بخش استفتائات پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری اینطور آمده است که «اگر زنی کلاه‌گیس گذاشته باشد و مرد به موی مصنوعی او نگاه کند، چه حکمی دارد؟» پاسخ آمده است: «اشکال دارد.»

فرآوری: تیموری / کارشناس حوزه ـ بخش احکام اسلامی تبیان

موی مصنوعی، موی غیر طبیعی

در استفتایی از مقام معظم رهبری در بخش استفتائات پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری اینطور آمده است که «اگر زنی کلاه‌گیس گذاشته باشد و مرد به موی مصنوعی او نگاه کند، چه حکمی دارد؟» پاسخ آمده است: «اشکال دارد.»

مطابق نظر آیت الله سیستانی:

پرسش: استفاده از موی مصنوعی توسط زنان در هنرپیشگی چه حکمی دارد ؟

پاسخ: اگر زینت بحساب آید باید آنرا بپوشاند ،سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

پرسش : اگر ناخن مصنوعی یا موی مصنوعی را نامحرم ببیند چه حکمی دارد؟

پاسخ : موی مصنوعی اشكال دارد ولی ناخن مصنوعی اشکال ندارد مگر موجب مفسده خاصی شود.

نمایندگی دفتر آیت الله وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید در پاسخ به استفتاء در رابطه با استفاده از کلاه گیس به جای حجاب اعلام کرد که جایز نیست.

مطابق نظر آیت الله سیستانی:

آیا بازیگری در سینما جایز است؟

پاسخ: فی حد ذاته مانعی ندارد مگر این که مستلزم حرام باشد .

استفاده از زنان و مردان غیر مسلمان در نقشهایی که برای مسلمین جائز نیست ، چه حکمی دارد ؟ و آیا بین کشورهای اسلامی و غیره فرقی است؟

پاسخ: فی حد ذاته اشکال ندارد مگر اینکه مستلزم مفسده باشد و فرقی بین کشور مسلمان و غیر مسلمان نیست .

در استفتایی از مقام معظم رهبری در بخش استفتائات پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری اینطور آمده است که «اگر زنی کلاه‌گیس گذاشته باشد و مرد به موی مصنوعی او نگاه کند، چه حکمی دارد؟» پاسخ آمده است: «اشکال دارد.»

آرایش زنان در فیلم و تئاتر چه حکمی دارد؟

پاسخ: چهره آرایش کرده زنان باید از نامحرم پوشانده شود .

استفاده از موی مصنوعی توسط زنان در هنرپیشگی چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر زینت بحساب آید باید آن را بپوشاند .

ایا بازیگری با توجه به اینکه ممکن است با مرد نا محرم ارتباط داشت و باید گریم داشت اشکال شرعی دارد؟

پاسخ: باید حدود شرعی و ارتباط با نامحرم را رعایت کرده و بازیگری مجوز عدم رعایت آن نمی‌شود.

آیا از نظر شرعی فرا گرفتن هنر تئاتر برای دانشجویان پسر و دختر به صورت مختلط جایز است یا خیر؟

آیا تمرین تئاتر در سالن دربسته بین ۶ یا ۱۲ نفر پسر و دختر دانشجو مجاز است یا خیر؟

آیا به نمایش گذاشتن تئاتر با بازیگر و بینندگان مختلط جایز است یا خیر؟

پاسخ: اختلاط زن و مرد نامحرم در صورتى که ایشان نتوانند به وظیفه شرعی خود از نظر حجاب و نگاه و جهات دیگر عمل کنند جایز نیست و اگر بتوانند رعایت کنند جایز است ولی کراهت دارد.: برای وضو و غسل لازم است آب به پوست و روی ناخن برسد لذا ناخن مصنوعی را باید بردارد!.

منابع:

هدانا

سایت رسمی دفتر مرجع عالی قدر آیت الله سید علی حسینی سیستانی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.