تبیان، دستیار زندگی
اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، گفته می شود. اموال غیر منقول در اصطلاح حقوقی به مالی گفته می شود که از جایی به جای دیگر قابل انتقال نباشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

منظور از اموال غیرمنقول چیست؟

اموال جمع  مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، کالا و ثروت وهرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود. اموال غیر منقول در اصطلاح حقوقی به مالی گفته می‌شود که از جایی به جای دیگر قابل انتقال نباشد.

فرآوری: فاطمه نوری_ بخش حقوق تبیان

اموال منقول

اموال غیر منقول در اصطلاح حقوقی به مالی گفته می‌شود که از جایی به جای دیگر قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن. اگر در عمل، نقل مالی ممکن شود، اما به موجب این تغییر ویرانی و خرابی عین یا محل آن حاصل گردد، آن را نیز غیر منقول می‌گویند. اموال جمع  مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، کالا و ثروت وهرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.

اموال غیرمنقول به چهار دسته‌ غیرمنقول ذاتی، غیرمنقول در اثر عمل انسان (اکتسابی)، غیرمنقول  حکمی و غیرمنقول تبعی تقسیم می‌شوند.

الف. غیرمنقول ذاتی: آن نوع مالی است که اولاً و با لذات و بدون دخالتی وصف غیرمنقول را کسب کرده و جابجایی آن از جایی به جای دیگر حتی با خرابی محل استقرار نیز ممکن نمی‌باشد (زمین و معدن).

غیرمنقول اکتسابی (در اثر عمل انسان) آن مال منقولی است که در اثر عملیات یک شخصی، دیگر جا به جایی آن بدون خسارت به محل استقرار فعلی ممکن نمی باشد و بدین جهت آنرا غیر منقول در اثر عمل انسان می‌نامیم. ( آجر یا لوله‌ به کار رفته در ساختمان).

ب. غیرمنقول اکتسابی (در اثر عمل انسان) آن مال منقولی است که در اثر عملیات یک شخصی، دیگر جا به جایی آن بدون خسارت به محل استقرار فعلی ممکن نمی باشد و بدین جهت آنرا غیر منقول در اثر عمل انسان می‌نامیم. ( آجر یا لوله‌ به کار رفته در ساختمان).

ج. غیرمنقول حکمی (در حکم غیرمنقول): مال منقولی است که قانونگذار می‌گوید من می‌دانم این مال، منقول است ولی به جهاتی به شما حکم می‌کنم که آن را غیرمنقول در نظر بگیرید (تراکتور و ادوات کشاورزی و حیوانات که برای کشاورزی به کار می‌روند از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال با دو شرط غیرمنقول حکمی‌اند:

الف. مالک حیوانات یا اشیاء و زمین یک شخص باشد.

ب. مالک آن اموال را برای زراعت و آبیاری اختصاص دهد.

د.غیر منقول تبعی: کلیه‌ حقوق عینی بر روی اموال غیرمنقول، غیرمنقول تبعی محسوب می‌شوند (حق انتفاع از یک مال غیرمنقول).

آثار تفکیک اموال منقول و غیر منقول

مهم‌ترین آثار تقسیم‌بندی اموال به منقول و غیر منقول به شرح زیر می‌باشد:

1. خارجیان نمی‌توانند در ایران آزادانه اموال غیر منقول را مالک شوند

2. نقل و انتقال اموال غیر منقول باید با سند رسمی‌صورت بگیرد، اما در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی ضرورت ندارد

3. حق شفعه مختص اموال غیر منقول است.

4. برای رسیدگی به دعاوی راجع به غیر منقول، دادگاهی صالح است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است.

5. حق ارتفاق مخصوص اموال غیر منقول است.

6. زن از اموال منقول به طور کلی ارث می‌برد، ولی در مورد اموال غیر منقول سهم او بسیار محدود است.

منابع: میزان
ویکی پدیا
قانون مدنی