• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1395/12/19
  • تاريخ :

بررسی انواع گیاهان (3)

در صورت وجو اکسیژن، پیرووات حاصل از گلیکولیز وارد میتوکندری می شود و آنجا به یک ترکیب دو کربنی به نام بنیان استیل تبدیل می شود.

بررسی انواع گیاهان (3)

در مطالب قبل با گیاهان زیادی آشنا شدید و خلاصه ای از خصوصیات آنها را آموختید، حال با بقیه گیاهان و خصوصیات آنها آشنا می شوید.

عشقه: روزنه های آبی آن در اطراف برگ قرار دارد. گیاهی دولپه ای می باشد. 

قاصدک: می تواند از طریق بکرزایی تولید مثل کنند.

کاج: جز گیاهان همیشه سبز و بازدانه است. دارای سازش تعداد روزنه های کم و فرو رفته برای کاهش تعرق است. رویان آن هشت لپه ای می باشد. مسن ترین درخت شناخته شده نوعی کاج است که 5000 سال سن دارد. ریشه آن با نوعی از قارچ ها که بیش تر از بازدیدیومیست ها هستند، رابطه همزیستی قارچ – ریشه ای دارند. رویان موجود در دانه کاج فاقد برگ های رویانی است و در بخش تخصص یافته ای برای نمو دانه، به نام مخروط قرار دارد. 

کاکتوس: داشتن روزنه های فرو رفته و کاهش تعداد روزنه ها از جمله سازش های آنها است و جز گیاهان CAM هستند.  (شکل1)

گلابی: از ژیبرلین برای تیمار گیاهان تریپلوئید آن استفاده می شود. می تواند میوه هایی بدون دانه داشته باشند.

گل مغربی: برای اولین بار پدیده گونه زایی هم میهنی در آن دیده شده است. گل مغربی 2n=14 است که به خاطر اشتباه میوزی و جدا نشدن کروموزوم ها، نوع تغییر یافته آن یعنی 4n=28 به وجود آمد. گونه مورد مطالعه هوگودووری بوده است.

گندم: روزنه های آبی آن در انتهای برگ قرار دارد. از طریق دانه تکثیر می شود. جز گیاهان تک لپه و دارای آلبومن است. دانه نوعی گندم پس از گذشت هزار سال قدرت جوانه زنی خود را حفظ کرده است. قارچ زنگ گندم به آن حمله می کند. عدد کروموزومی آن 6n=42 است. متعلق به تیره گیاهچه های گندمی است. گونه مورد مطالعه فرانسیس و چالز داروین بود.

گوجه فرنگی: روزنه آبی آن در اطراف برگ هایش قرار دارد. از اتیلن برای تسریع و افزایش رسیدگی آن استفاده می شود. توسط پلازمید Ti آلوده می شود. در صورتی که دما در طول شب بالا باشد، بسیاری از گیاهان گوجه فرنگی گل نمی دهند.

گیاه حساس: برگ های مرکب و حرکت لرزه تنجی دارد.

بررسی انواع گیاهان (3)

شکل1: چرخه کاکتوس (روی تصویر کلیک کنید.)

گیلاس: اتیلن باعث سست شدن میوه های آن می شود.

لادن: روزنه آبی آن در حاشیه برگ ها وجود دارد.

لوبیا: نوک برگ آن دارای حرکت پیچش است. در غده های روی ریشه این گیاه، ریزوبیوم زندگی می کند. از طریق دانه تکثیر می شود. دولپه دارد و جز گیاهان یک ساله می باشد. بعد از جوانه زنی قلاب تشکیل می دهد.

میمونی: رنگ گل این گیاه رابطه غالب ناقص دارد.

نارنگی: از ژیبرلین برای تیمار گیاهان تریپلوئید آن استفاده می شود. می تواند میوه بدون دانه داشته باشد.

نخود: جز گیاهان یک ساله هستند و دو لپه دارند، فاقد آلبومن می باشند. لپه های آن بعد از جوانه زنی از خاک خارج نمی شوند.

بررسی انواع گیاهان (3)

نارون: جز گیاهان چندساله چوبی و برگ ریز هستند.

نخود فرنگی: مندل در آزمایشات خود از آن استفاده کرد، گونه مورد مطالعه نایت بوده است. دارای هفت صفت با رابطه غالب و مغلوبی می باشد. می تواند دگر لقاحی داشته باشدف ولی به طور طبیعی خود لقاحی دارد. به طور معمول در گل این گیاه، دو گلبرگ پرچم ها و مادگی را می پوشانند.

نرگس زرد: جز گیاهان چند ساله علفی هستند.

نیشکر: جز گیاهان C4 می باشد.

هویج: جز گیاهان دو ساله است. در ریشه آن رشد پسین صورت می گیرد. از هم جوشی پروتوپلاست ها برای ایجاد گیاه دورگ آن استفاده می شود.

یونجه: نوک برگ آن دارای حرکت پیچشی است. در غده های روی ریشه این گیاه ریزوبیوم زندگی می کند. در این گیاه انواعی از پپتیدهای غنی از گوگرد فعالیت ضد قارچی دارند. 

منبع: http://konkuryha.ir

مرکز یادگیری سایت تبیان، مرجان سلیمانیان

UserName