تبیان، دستیار زندگی
گیاه شناسان تعداد گونه های گیاهی را بین 310000 و 422000 برآورد می کنند که هر سال گونه های دیگری کشف و به آن افزوده می شود و در مطالب دیگر بسیار از گیاهان آموختید، حال در اینجا گیاهان را همراه با تعریفی کوتاه برای یادگیری بهتر شما عزیزان گردآوری نموده ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی انواع گیاهان (1)

فقط باکتری های فتواتوتروف، جلبک ها و گیاهان دارای رنگیزه برای جذب نور در مراحل وابسته به نور فتوسنتز هستند.

بررسی انواع گیاهان (1)

در مطالب قبل دانستید که گیاه شناسان تعداد گونه های گیاهی را بین 310000 و 422000 برآورد می کنند که هر سال گونه های دیگری کشف و به آن افزوده می شود و در مطالب دیگر بسیار از گیاهان آموختید، حال در اینجا گیاهان را همراه با تعریفی کوتاه برای یادگیری بهتر شما عزیزان گردآوری نموده ایم.

می دانید که در قرن چهارم پیش از میلاد ارسطو، فیلسوف یونانی گیاهان را به سه گروه زیر تقسیم نمود.

 علف

درختچه

درخت

 ابریشم: دارای برگ های مرکب و حرکت شب تنجی است.

ادریسی: این گیاه در خاک های اسیدی، گل های آبی دارد، در صورتی که در خاک های خنثی از نظر اسیدیته، گل های صورتی رنگ تولید می کند.

ارکیده: برای تکثیر آن از روش کشت بافت استفاده می شود. از گیاهان زینتی ارزشمند به شمار می آید.

اطلسی: از هم جوشی پروتوپلاست ها برای ایجاد گیاهان دورگ (هیبرید) اطلسی استفاده می شود.

آفتابگردان: گیاهی یک ساله و علفی می باشد. روغن آفتابگردان جز روغن های گیاهی و سیر نشده می باشد. دانه گرده تیره این گیاهان این گونه می باشد:

بررسی انواع گیاهان (1)

افرا: جز گیاهان چندساله چوبی و برگریز می باشد.

اقاقیا: دارای برگ های مرکب و حرکت شب تنجی است.

آگاو (خنجری): گیاه علفی چند ساله می باشد که در طول عمر خود فقط یک بار گل می دهد. زندگی آن با رسیدن دانه ها به پایان می رسد.

آلو: هر سلول پیکری آن 48 کروموزوم دارد.

انگور: جز گیاهان چندساله چوبی و برگ ریز می باشد. از اتیلن برای تسریع و افزایش رسیدگی دانه های آن استفاده می شود. از ژیبرلین برای درشت کردن دانه های انگور بدون دانه استفاده می شود.

بادام زمینی: معمولا در غده های روی ریشه این گیاهان، ریزوبیوم ها زندگی می کنند. پیچش در نوک برگ های آن دیده می شود.

براسیکا اولراسه: کلم گل، کلم بروکلی، کلم برگ و کلم بروکسل از طریق زادگیری انتخابی ایجاد شده اند. این گیاهان روغن خردل تولید می کنند.

برگ بیدی: تکثیر رویشی آن از طریق قطعات ساقه صورت می گیرد.

برنج: از طریق تکثیر دانه تولید می شود. با انجام روش های مهندسی ژنتیک روی گیاه برنج، سویه های دارای میزان بالای بتاکاروتن(که در بدن به ویتامین A تبدیل می شود) و آهن تولید شده اند. دانه های برنج مقدار زیادی نشاسته دارند.

بنت قنسول (بنت کنسول): از جمله گیاهان روز کوتاه (شب بلند) می باشد و در شرایط گلخانه ای هم پرورش داده می شود. در صورت شکستن شب بلند با یک فلاش نوری گل تولید نمی کند.

بنفشه آفریقایی: تکثیر رویشی آن، از طریق برگ انجام می شود.

بلوط: می تواند با نوع خاصی از قارچ ها که بیش تر از بازیدیومیست ها هستند، رابطه هم زیستی قارچ – ریشه ای برقرار کند. گرده افشانی آن توسط باد صورت می گیرد. فاقد رنگ های درخشان، بوهای قوی و شیره هستند و مقادیر فراوانی گرده تولید می کنند. معمولا فاقد گلبرگ و کاسبرگ هستند. گل دوجنسی ولی نا کامل دارند.

بید: می تواند با نوع خاصی از قارچ ها که بیش تر از بازیدیومیست ها هستند، رابطه همزیستی قارچ – ریشه ای برقرار کند.

بررسی انواع گیاهان (1)

شکل1: دانه های گرده پنبه

پنبه: به وسیله دانه تکثیر می شوند. گونه های مختلفی از پنبه می توانند با هم آمیزش کنند. اگرچه زاده های نسل اول آنها عادی هستند اما در نسل دوم مشکل بروز می کنند و دانه ها پیش از جوانه زدن می میرند و یا گیاهانی ضعیف و ناقص به وجود می آورند (ناپایداری دودمان دورگه) از گیاهان زراعی به شمار می روند. در این شکل (شکل1) دانه های گرده پنبه روی کلاله مادگی قرار گرفته است.

پیاز: جز گیاهان دوساله می باشد. تولید مثل رویشی آن از طریق پیاز (ساقه ای کوتاه با برگ های ضخیم و گوشتی، مخصوص تک لپه ای ها) صورت می گیرد. فلس های آن نوعی برگ هستند، ولی در سلول های آن هیچ کلروپلاستی پیدا نمی شود. دارای ساقه ای تغییر شکل یافته می باشند. در پایان نخستین دوره رویشی ریشه ها عمل دخیره مواد غذایی را به عهده دارند. در پایان نخستین دوره رویشی ساقه را ایجاد می کند. در دومین دوره رویشی گل و محور گل را ایجاد می کند. پس از گلدهی و تولید میوه و دانه از بین می رود.

ادامه دارد ...

منبع: http://konkuryha.ir

مرکز یادگیری سایت تبیان، مرجان سلیمانیان