تبیان، دستیار زندگی
نشین ماكه له له زین الدین زیدان ژنرال میانه زمین رئال مادرید جدایی ماكه له له كه به تازگی به چلسی پیوسته را ، ضربه بزرگی برای خط میانی زمین تیمش می داند. زیدان معتقد است: غیبت ماكه له له حفره بزرگی را در مركز زمین رئال به وجو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زیدان: بكام جانشین ماكه له له

زین الدین زیدان ژنرال میانه زمین رئال مادرید جدایی ماكه له له كه به تازگی به چلسی پیوسته را ، ضربه بزرگی برای خط میانی زمین تیمش می داند. زیدان معتقد است: غیبت ماكه له له حفره بزرگی را در مركز زمین رئال به وجود آورده كه البته تا حدی با حضور بكام این خلا پر شده است.

زیزو بعد از پیروزی درخشان مادریدی ها مقابل وایادولید گفت:" كلود عقیده من را در مورد جدایی اش از رئال می دانست. البته خوشحالم كه در تركیب تیم جدیدش جا افتاده. او بازیكن و انسان بزرگی است. ماكه له له دوست خوبی برای من بود. امیدوارم در انگلستان مانند اسپانیا موفق باشد. نمی دانم بكام می تواند مانند او بازی كند یا خیر، اما بكام مقابل وایادولید نمایش بسیار خوبی داشت. البته این بازیكن در حال حاضر در منطقه ای بازی می كند كه پیش از این با آن آشنایی نداشته است."