تبیان، دستیار زندگی
پژوهشگران ژاپنی مشاهده كرده اند كه موش های آزمایشگاهی پس از قرار گرفتن در معرض میدان های الكتریكی و مغناطیسی مشابه آنچه گاه پیش از زمین لرزه ردیابی می شود، رفتارهای غیر عادی از خود بروز می دهند. شدت این میدان ها بسیار كمتر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حیوانات و تشخیص وقوع زلزله

پژوهشگران ژاپنی مشاهده كرده اند كه موش های آزمایشگاهی پس از قرار گرفتن در معرض میدان های الكتریكی و مغناطیسی مشابه آنچه گاه پیش از زمین لرزه ردیابی می شود، رفتارهای غیر عادی از خود بروز می دهند. شدت این میدان ها بسیار كمتر از چیزی است كه انسان ها قادر به درك آن باشند.

" تاكاشی یاگی" استاد دانشگاه اوساكا می گوید، او نخستین بار هشت سال قبل، درست یك روز قبل از زلزله شهر كوبه در جنوب ژاپن در آزمایشگاه خود متوجه رفتار غیر عادی موش ها شد.

رفتار مضطرب موش ها پیش از زمین لرزه بار دیگر پس از آنكه در معرض میدان های متغیرالكترومغناطیسی قرار داده شدند، بروز كرد كه نشان می داد می توان از این حیوانات به عنوان وسیله ای ابتدایی برای پیش بینی زلزله استفاده كرد.

با این حال ، زیست شناسان اشاره می كنند كه رفتار غیر عادی در موش ها به سختی قابل تعبیر است كه این موضوع فواید این فن را محدود می كند. حكایات زیادی درباره بروز رفتارغیرعادی درحیوانات پیش از زلزله وجود دارد. در چین، گفته می شود كه مارها حفره های خود را ترك می كنند.

در آمریكا یك كارمند بازنشسته از موسسه مطالعات زمین شناسی این كشور ادعا كرده است كه می تواند با شمارش تعداد آگهی های مربوط به گم شدن حیوانات خانگی در روزنامه ها، زلزله را پیش بینی كند.

او گفته است كه تعداد حیواناتی كه طی هفته پیش از وقوع زلزله از خانه می گریزند، بیش از سایر زمان هاست.

در آزمایش های پروفسور یاگی، موش ها به مدت دو هفته در یك محیط پایدار نگهداری شدند تا رفتار روزانه وشبانه آنها قابل نظارت باشد.

آنها سپس به مدت 30 دقیقه در معرض ضربان های الكترومغناطیسی كم فشار قرار داده شدند.

گزارش های زیادی درباره پدیدار شدن نوساناتی در میدان الكترومغناطیسی زمین پیش از وقوع زلزله وجود دارد.

پروفسور یاگی در مقاله ای كه اخیرا در سمینار كانون بایو الكترومغناطیس ارائه كرد، گفت كه پالس های الكترومغناطیسی ساعت درونی بدن موش را مختل كرده و باعث كم خوابی آنها شدند.

او می گوید برای اطمینان بیشتر در مورد این نتایج به آزمایش های بیشتری نیاز است، اما معتقد است كه این مطالعه فراهم كننده نخستین شواهد آزمایشگاهی است كه توانایی این حیوانات در درك زلزله های قریب الوقوع را نشان می دهد.