تبیان، دستیار زندگی
خوب می شود اگر این زمین چمن شود ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زمین چمن

زمین چمن

زمین چمن

خوب می شود اگر 

این زمین چمن شود

تک درخت پیر

ریشه کن شود

مرد چاق و چله

نقشه می کشید ناگهان

رنگ بال شاپرک

پرید، کوچ کرد

از دهان مزرعه

طعم میوه های کال

مزرعه

شد زمین فوتبال

koodak@tebyan.com

تهیه: شهرزاد فراهانی- منبع: ماهنامه نبات

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.