• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1395/12/04 ساعت 14:00
  • تاريخ :

بررسی تطبیقی ۹ حماسه ادبی بزرگ جهان

کتاب «زمینه‌های تطبیقی در حماسه‌های بزرگ جهان» با موضوع بررسی ۹ حماسه بزرگ جهان منتشر شد.

بخش ادبیات تبیان
بررسی تطبیقی ۹ حماسه ادبی بزرگ جهان

 انتشارات ماه باران کتاب «زمینه‌های تطبیقی در حماسه‌های بزرگ جهان» شامل مقایسه آثاری چون شاهنامه، گیل گمش، ایلیاد، ادیسه، رامایانا، انه‌ائید ونیبلونگن به کوشش یدالله طالشی منتشر شد.

مولف در این کتاب پژوهشی تلاش کرده تا به بررسی زمینه‌های مشترک و تفاوت میان حمایه‌های بزرگ دنیا بپردازد و در هر فصل ضمن بررسی زمینه‌های طبیعی، جغرافیایی، تاریخی، سیاسی، مذهبی و ادبی آن تمدن، بحث و بررسی درباره اسطوره، حماسه و چگونگی شکل‌گیری آن را موردتوجه قرار داده و جایگاه آن را در بین سایر آثار ادبی و حماسی بر اساس حتوا و درون‌مایه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و در نهایت به تعیین جایگاه برای هر یک از آن‌ها دست پیدا کند.

طالشی در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب می‌نویسد: شناخت خطوط اصلی حماسه‌های جهان، انسان را به سوی شناخت نقاط وحدت اندیشه بشری سوق می‌دهد؛ اندیشه‌ای که در فرازنای تاریخ دوران اولیه بشر، گویی از یک خاستگاه مشترک نشات گرفته است... کتاب حاضر با توجه به گستردگی آن در ۹ فصل تنظیم شده است.

فصل اول به بیان واژه‌ها در حوزه حماسه می‌پردازد. در فصل دوم اما پژوهش با شاهنامه فردوسی شروع شده و در ادامه نیز سایر داستان‌های اساطیری مورد توجه قرار می‌گیرد. در هر فصل در قالب سه بخش اوضاع طبیعی، اجتماعی، دینی و هنری و ادبی هر یک از این حماسه‌ها مورد توجه قرار گرفته و در بخش دوم به تجزیه و سپس تحلیل آن حماسه پرداخته شده است. در بخش سوم نیز الگوهای هر حماسه بر اساس شواهد متنی مورد توجه قرار گرفته است.

فصل پایانی کتاب نیز شامل سه بخش است. نخست زمینه‌های تطبیقی ویژگی‌های حماسه به صورت کلی مورد توجه قرار گرفته است، در ادامه بررسی تطبیقی موضوعات به صورت کلی و جزئی واکاوی شده است و در بخش سوم نتایج مربوط به پژوهش که عصاره و خلاصه بحث‌های مطرح شده است مورد توجه قرار گرفته است.

این کتاب را نشر ماه باران در ۵۵۶ صفحه و با قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر کرده است.


منبع: مهر

UserName
x