تبیان، دستیار زندگی
پنجمین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج طرح ملی همسان گزینی تبیان درسال 95 در اصفهان برگزار شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پنجمین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج در اصفهان

پنجمین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج طرح ملی همسان گزینی تبیان درسال 95 در اصفهان برگزار شد.

هومن بهلولی- روابط عمومی

پنجمین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج طرح ملی همسان گزینی تبیان در اصفهان
پنجمین دوره  گارگاه واسطین ازدواج با رویکرد جدید آموزشی، با حضورسید علی حکمت منش مدیر دفتر اصفهان موسسه تبیان و خانم اسلام پور  کارشناس مسائل خانواده وجمعی از واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان با موضوع روانشناسی ازدواج ،درسازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان  تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبیان اصفهان ، این کارگاه ابتدا باقرائت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید .سپس خانم اسلام پور، به ارائه توضیحاتی پیرامون مسائل خانواده ،ازدواج و روش های واسطه گری  در حوزه روانشناسی و شیوه های مختلف برخورد با درخواستهای واجدین نمود.

پنجمین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج طرح ملی همسان گزینی تبیان در اصفهان

پنجمین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج طرح ملی همسان گزینی تبیان در اصفهان
پنجمین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج طرح ملی همسان گزینی تبیان در اصفهان
پنجمین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج طرح ملی همسان گزینی تبیان در اصفهان
پنجمین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج طرح ملی همسان گزینی تبیان در اصفهان
پنجمین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج طرح ملی همسان گزینی تبیان در اصفهان
پنجمین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج طرح ملی همسان گزینی تبیان در اصفهان
پنجمین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج طرح ملی همسان گزینی تبیان در اصفهان
پنجمین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج طرح ملی همسان گزینی تبیان در اصفهان
پنجمین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج طرح ملی همسان گزینی تبیان در اصفهان
پنجمین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج طرح ملی همسان گزینی تبیان در اصفهان
پنجمین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج طرح ملی همسان گزینی تبیان در اصفهان
پنجمین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج طرح ملی همسان گزینی تبیان در اصفهان
پنجمین گارگاه آموزشی واسطین ازدواج طرح ملی همسان گزینی تبیان در اصفهان