تبیان، دستیار زندگی

آشنایی با بانك پروتئین

در بانك پروتئین بیش از نودو پنج هزار ساختار مولكولی تا به الان (سال 2015 ) ثبت شده است و این تعداد به سرعت در حال افزایش است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آشنایی با بانك پروتئین

آشنایی با بانك پروتئین

نوع پروژه: علمی - تحقیقاتی

درجه سختی: متوسط

زمینه: بیوشیمی

مقطع تحصیلی: راهنمایی - دبیرستان

تعداد جلسات: 2 جلسه

 

شرح یک جمله ای: آشنایی با بیوانفورماتیك و بررسی ساختار سوم پروتئین‌ ها.

 

خلاصه پروژه:


آشنایی با بانك پروتئین، جلسه اول

آشنایی با بانك پروتئین، جلسه دوم

آشنایی با بانك پروتئین، جلسه سوم

آشنایی با بانك پروتئین، جلسه چهارم

 

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: زینب باقری

تنظیم: زینب شاه مرادی