تبیان، دستیار زندگی
حشرات بر روی بدن خود باکتری، قارچ و ویروس های گوناگونی حمل می كنند. زمانی که این حشرات بر روی بدن ما می نشینند قسمتی از میکروب ها را روی ما جا می گذارند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یافتن تنوع اكولوژیكی میكروب ‌ها، جلسه هفتم

یافتن تنوع اكولوژیكی میكروب‌ ها، جلسه هفتم

معرفی پروژه های مرتبط:

پروژۀ 3: تعیین میزان آلودگی سوسری به برخی باکتری ‌های بیماری‌ زا

هدف: در پایان به این پرسش ‌‌ها پاسخ داده خواهد شد:

کدام یک از ضمائم سوسری تعداد بیشتری باکتری دارد؟

آیا در تعداد باکتری ‌های سوسری ‌ها در مکان‌ های مختلف اختلاف معنی ‌داری وجود دارد؟

آیا سوسری ‌ها باکتری E.coli را بر روی خود حمل می ‌‌‌کنند؟

حشرات بر روی بدن خود باکتری، قارچ و ویروس ‌های گوناگونی حمل می ‌كنند. زمانی که این حشرات بر روی بدن ما می ‌‌‌نشینند قسمتی از میکروب ‌ها را روی ما جا می ‌‌‌گذارند. این میکروب ‌ها خود می‌‌‌ توانند عامل انواع بیماری‌ ها باشند. یکی از حشراتی که در محیط زندگی ما یافت می ‌‌‌شود، سوسری است. سوسری ‌ها در محیط‌ های بسیار آلوده زندگی می ‌‌‌کنند و از منابع بسیار خطرناک سرایت بیماری ‌های عفونی مسری، به ویژه در بیمارستان ‌ها، مراكز نگهداری کودکان و کارخانجات مواد غذایی به شمار می ‌‌‌روند. در حال حاضر خطر اپیدمیولوژیکی سوسری ‌ها به علت افزایش صعودی تعداد آنها یک خطر واقعی محسوب می ‌‌‌شود، لذا شناسایی گونه ‌های این حشرات و میزان و نوع باکتری ‌های حمل شده توسط آنها باید مورد توجه گیرد.

یافتن تنوع اكولوژیكی میكروب‌ ها، جلسه هفتم

دانستنی ‌های مورد نیاز برای انجام پروژه

- سوسری‌ ها چه ویژگی ‌هایی دارند و محل زندگی آنها کجاست؟

- چه محیط ‌های کشت شناسایی برای باکتری E.coli وجود دارد؟

مواد و وسایل مورد نیاز

- سوسری

- سرم فیزیولوژی استریل

- پیپت استریل

- میله‌ شیشه ‌ای سرکج

- محیط کشت مایع

- نوترینت آگار

- EMB

- اتوکلاو

- انکوباتور

مراحل انجام پروژه

ابتدا از سوسری ‌های مناطق و اماکن مختلف مانند اماکن مسکونی، بیمارستان‌ ها، استخرها و ... نمونه‌ برداری كرده و طی مدت 24 تا 48 ساعت به آزمایشگاه منتقل کنید. سپس در شرایط استریل ضمائم آنها را جداسازی و نمونه‌ های بال و پای آنها را در سرم فیزیولوژی استریل نگهداری نمایید.

برای شمارش باکتری‌ های بال و پای سوسری از محتویات لوله ‌های حاوی سرم و نمونه با رقت ‌های 1 ، 1/0 و 01/0 میلی ‌لیتر در محیط کشت مایع و غنی شده بریزید. لوله ‌های محیط کشت را در دمای 35 درجه‌ سانتی‌گراد به مدت 24 تا 48 ساعت انکوبه کنید.

یک میلی ‌لیتر از محیط مایع حاوی باکتری را بر روی محیط جامد نوترینت آگار ریخته، با میله‌ شیشه ‌ای بر سطح محیط پخش کرده و بعد از انکوباسیون کلنی ‌های آن را شمارش کنید.

یک میلی ‌لیتر دیگر از محیط کشت مایع حاوی باکتری را نیز بر روی محیط جامد EMB ریخته و پس از انکوباسیون تعداد کلنی ‌های سبز رنگ که نشان‌ دهنده‌ باکتری E. coli  هستند را شمارش کنید.

پروژۀ 4: کنترل رشد باکتری ‌ها با میدان مغناطیسی

هدف: در پایان به این پرسش‌ها‌ پاسخ داده خواهد شد:

آیا تأثیر میدان مغناطیسی بر سلول ‌های جانوری و گیاهی با تأثیر آن بر باکتری ‌ها مشابه است؟

آیا رابطه‌ مستقیمی‌‌ ‌بین شدت میدان مغناطیسی و رشد باکتری وجود دارد؟

امروزه خواص بسیاری برای میدان ‌های مغناطیسی کشف شده است که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌‌‌شود:

• گیاهان در میدان مغناطیسی سریع‌ تر رشد می ‌‌‌کنند و محصول بهتری می ‌‌‌دهند.

• رشد سلول ‌های سرطانی در میدان مغناطیسی یا کاملاً متوقف شده و یا تا حد قابل ملاحظه ‌ای کند می ‌‌‌شود.

• ذخایر ژنتیکی موجودات در میدان مغناطیسی ثبات بیشتری خواهند داشت.

• میدان مغناطیسی از وسعت بیماری ‌ها می ‌‌‌کاهد.

• میدان مغناطیسی بر روی خون و مایعات آن بسیار مؤثر است.

• البته بعضی از این خواص هنوز به طور علمی ‌‌‌اثبات نشده‌اند.

دانستنی ‌های مورد نیاز برای انجام پروژه

- باکتری‌ها در چه شرایطی رشد بهینه دارند؟

- چگونه می‌توان میدان مغناطیسی ایجاد کرد؟

یافتن تنوع اكولوژیكی میكروب‌ ها، جلسه هفتم

مواد و وسایل مورد نیاز

- سیم پیچ

- منبع برق متناوب

- لوله آزمایش حاوی محیط کشت مایع

- اتوکلاو

- انکوباتور

- سمپلر

- اسپکتروفتومتر

مراحل انجام پروژه

ابتدا در یکی از لوله ‌های حاوی محیط کشت مایع استریل شده، نوعی باکتری کشت دهید و آن را به مدت 24 ساعت در دمای 25 درجه (دمای اتاق) قرار دهید تا رشد کند.

بعد از رشد، در شرایط استریل 1 میلی‌ لیتر از سوسپانسیون باکتری به هریک از لوله‌ های حاوی 15 میلی ‌لیتر محیط کشت اضافه کنید. یکی از این لوله ‌ها، لوله کنترل است و در دمای 25 درجه بدون میدان مغناطیسی برای رشد قرار می‌‌‌ گیرد. باقی لوله ‌ها نیز در دمای 25 درجه به مدت 24 ساعت تحت میدان ‌های مغناطیسی با شدت ‌های متفاوت قرار می ‌‌‌گیرند.

در آخر کار نیز غلظت لوله ‌ها را با دستگاه اسپکتروفتومتر بخوانید. آیا غلظت لوله ‌ها با یکدیگر تفاوتی داشت؟ کدام لوله بیشترین غلظت و کدام یک کمترین غلظت را داشت؟

یک بار دیگر این آزمایش را انجام دهید، با این تفاوت که به جای محیط کشت مایع از محیط جامد استفاده کنید. این بار علاوه بر اندازه ‌گیری تعداد کلنی ‌های باکتری می ‌‌‌توان قطر آن ‌ها را نیز اندازه ‌گیری نمود.

از کلنی ‌های رشد یافته بر روی محیط جامد عکس بگیرید و شکل کلنی ‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید.

مطالب مرتبط:

یافتن تنوع اكولوژیكی میكروب ‌ها، جلسه اول

یافتن تنوع اكولوژیكی میكروب ‌ها، جلسه دوم

یافتن تنوع اكولوژیكی میكروب ‌ها، جلسه سوم

یافتن تنوع اكولوژیكی میكروب ‌ها، جلسه چهارم

یافتن تنوع اكولوژیكی میكروب ‌ها، جلسه پنجم

یافتن تنوع اكولوژیكی میكروب ‌ها، جلسه ششم

یافتن تنوع اكولوژیكی میكروب ‌ها، جلسه هفتم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: مهبان رحیمی فرد

تنظیم: زینب شاه مرادی