تبیان، دستیار زندگی
گروه زبان های خارجی، گروهی سخت یا آسان؟...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی در آزمون سراسری سال 1395

گروه زبان‌های خارجی، گروهی سخت یا آسان؟

 نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی در آزمون سراسری سال 1395

اگر بخواهیم تنوع و تعدد درس‌های یک گروه آزمایشی را ملاک آسانی یا سختی آن گروه به حساب بیاوریم، گروه آزمایشی زبان‌های خارجی، آسان‌ترین گروه آزمایشی در آزمون سراسری است؛ زیرا به غیر از درس‌های عمومی، که در تمام گروه‌های آزمایشی مشترکند، تنها یک درس تخصصی به نام زبان تخصصی دارد؛ اما واقعیت این است که تعدادی از داوطلبان این گروه آزمایشی، بسیار توانمند هستند و با آمادگی در این گروه آزمایشی شناور شرکت می‌کنند و محدودیت دروس تخصصی این گروه، باعث می‌شود که بیشتر روی درس‌های عمومی سرمایه‌گذاری کنند؛ از همین رو، گروه آزمایشی زبان‌های خارجی، به نسبت تعداد حاضران در جلسه آزمون، بیشترین تعداد 100 درصد پاسخگویی را در درس‌های عمومی در بین داوطلبان گروه‌های آزمایشی مختلف دارد؛ برای مثال، در درس زبان و ادبیات فارسی در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 0006/0 درصد داوطلبان، در گروه آزمایشی علوم تجربی 001/0 درصد داوطلبان، در گروه آزمایشی علوم انسانی 0006/0 درصد داوطلبان، در گروه آزمایشی هنر 004/0 درصد داوطلبان و در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی 006/0 درصد داوطلبان به 100 درصد سؤال‌های این درس پاسخ صحیح داده‌اند. همچنین درس زبان تخصصی این گروه آزمایشی، نیاز به تسلط بر یکی از زبان خارجی انگلیسی، فرانسه یا  آلمانی در سطحی فراتر از کتاب‌های درسی زبان آموزش و پرورش دارد.

زبان تخصصی را جدی بگیرید

بی‌شک، درس زبان تخصصی، مهم‌ترین درس در آزمون گروه آزمایشی زبان‌های خارجی است و بیشترین ضریب را نیز در بر دارد (ضریب تخصصی 4 که با توجه به ضریب 3 بودن درس‌های تخصصی، در حقیقت ضریب این درس 12 می‌شود)، اما در عمل می‌بینیم که تعداد قابل توجهی از داوطلبان این گروه آزمایشی، به این درس توجه لازم را ندارند؛ تا جایی که سال گذشته 60 درصد داوطلبان در این درس، نمره کمتر از 10 درصد کسب نموده‌اند.

شاید علت این امر، آن است که گروه آزمایشی زبان‌های خارجی، یک گروه شناور است و داوطلبان آزمون سراسری می‌توانند علاوه بر گروه آزمایشی تخصصی خود، در این گروه نیز شرکت کنند. در نتیجه عده‌ای از داوطلبان، بدون آمادگی لازم و مطالعۀ درس تخصصی این گروه آزمایشی، در جلسۀ آزمون حاضر می‌شوند و به سؤال‌های تخصصی آن پاسخ می‌دهند.

گفتنی است که در آزمون سال 1395، 94 هزار و 926 داوطلب گروه آزمایشی زبان‌های خارجی،در جلسۀ آزمون سراسری حضور داشته‌اند. ذکر این نکته نیز مهم است که میانگین درس‌ها در هر سال یکسان نیست؛ برای مثال، سال  93، هیچ یک از داوطلبان این گروه آزمایشی در درس‌‌های زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی و زبان تخصصی به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده‌اند، اما سال 94، 3 داوطلب در درس زبان و ادبیات فارسی، 16 داوطلب در زبان عربی و 1 داوطلب در زبان تخصصی به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده و در سال 95، 6 داوطلب در درس زبان و ادبیات فارسی، 134 داوطلب در زبان عربی و 2 داوطلب در زبان تخصصی به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند.

در جدول ارایه شده در زیر، غیر از داوطلبانی که به تمام سؤال‌ها پاسخ غلط داده و در نتیجه درصد 33- را کسب کرده و داوطلبانی که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، سایر داوطلبان، در گروه‌های 10 درصدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

لازم به یادآوری است که کران پایین تمام بازه‌ها در کران بالای طبقه قبلی لحاظ شده است.

 نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی زبان‌های خارجی در آزمون سراسری سال 1395

مرکز یادگیری سایت تبیان