تبیان، دستیار زندگی
صد و نوزدهمین شماره ماهنامه دادرسی، نشریه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انتشار صد و نوزدهمین شماره ماهنامه دادرسی

صد و نوزدهمین شماره ماهنامه دادرسی، نشریه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد.

بخش حقوق تبیان

ماهنامه دادرسی
به نقل از روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح صد و نوزدهمین شماره ماهنامه دادرسی، نشریه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد.

صد و نوزدهمین شماره ماهنامه دادرسی، نشریه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد.

در این شماره به موضوعاتی نظیر سب النبی و احکام آن از منظر قانون مجازات اسلامی 1392 با رویکرد کاربردی، تناسب مجازات با جرم در نظام قضایی اسلام، یکصد و بیست عبارت، اشاره و قاعده اصولی، جایگزین نوین حبس؛ بیم ها و امید ها، موارد خدشه بر نظم عمومی در قانون مجازات اسلامی، مروری بر جرایم علیه محیط زیست در قانون مجازات اسلامی و بررسی جرایم ارتشاء و اخذ پورسانت در معاملات خارجی در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است.


منبع: میزان

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .