تبیان، دستیار زندگی
نظام آموزشی می بایست این اجازه را به مدارس بدهد تا مستقل عمل کرده و در جهت کسب خروجی های تحصیلی بهتر برای یادگیرندگان تلاش کنند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تکنولوژی تجزیه و تحلیل داده های آموزشی (به منظور تصمیم گیری های داده محور در مدارس 2)

نظام آموزشی می بایست این اجازه را به مدارس بدهد تا مستقل عمل کرده و در جهت کسب خروجی های تحصیلی بهتر برای یادگیرندگان تلاش کنند. با این وجود مدارس و موسسه های آموزشی می بایست استانداردهای آموزشی را در نظر گرفته و توانایی رقابت با استانداردهای خارجی را داشته باشند.

در مطلب قبل به دو مورد حمایت از تصمیم گیری بر مبنای ساخت داده با استفاده از تکنولوژی های تجزیه و تحلیل داده ها و استقلال مدارس اشاره کردیم در ادامه با ما همراه باشید.

داده های آموزشی و تصمیم گیری مبتنی بر داده

تصمیم گیری های اطلاعات محور در مدارس تحت این عنوان تعریف می شود: "مجموعه ای سیستماتیک، تجزیه و تحلیل، بررسی، تفسیر داده ها به منظور سیاست گذاری مجموعه های آموزشی"

تکنولوژی تجزیه و تحلیل داده های آموزشی (به منظور تصمیم گیری های داده محور در مدارس 2)

هدف از این مدل تصمیم گیری چیست؟ چرا به جمع آوری و بررسی برخی از اطلاعات می پردازیم تا براساس آن ها تصمیم گیری کنیم؟ هدف از تصمیم گیری های مبتنی بر داده، ارائه گزارشی است به منظور ارزیابی و بهبود فرایند که در نهایت به خروجی های موفقیت آمیز منتهی می شود.

تکنولوژی تجزیه و تحلیل داده های آموزشی (به منظور تصمیم گیری های داده محور در مدارس 2)

داده های آموزشی توسط منابع مختلفی تولید می شوند که هم می توانند داخلی و هم خارجی باشند. به طور مثال شما می توانید یک سری اطلاعات جمع آوری کرده و براساس ارزیابی آن ها به این نتیجه برسید که با انجام چه موارد و فعالیت هایی می توان روند رو به رشدی را برای دانشجویان فراهم نمود.

حال اطلاعات جمع آوری شده می تواند اطلاعات شخصی دانشجو مانند اطلاعات جمعیت شناختی، سن، زمان و مکان تولد یا عملکرد تحصیلی سال های قبل وی و ... باشد.

همچنین اطلاعات مورد نظر می تواند شامل مواردی باشد که از سمت معلمان جمع آوری می شوند. به طور مثال می توان در خصوص میزان شایستگی و تجربه های حرفه ای دانشجو یا دانش آموز پرس و جو کرد و یا می توانند آن دسته از داده هایی باشند که در طی فرایند آموزش، تدریس، یادگیری و ارزیابی تکالیف تولید شده و به دست آمده اند. تمامی این موارد می تواند مرتبط با کلاس های داخلی و یا خارج از مدرسه و موسسه آموزشی گردآوری شود.

همچنین می توانید علاوه بر توجه به عملکرد حضوری فرد در مدرسه یا موسسه، به ارزیابی وی براساس تکالیف محول شده که خارج از محیط آموزشی انجام شده است، بپردازید.

تکنولوژی تجزیه و تحلیل داده های آموزشی (به منظور تصمیم گیری های داده محور در مدارس 2)

موارد دیگری نیز وجود دارد که می تواند علاوه بر عملکرد یادگیرنده، در میزان پیشرفت کار شخص نیز تاثیرگذار باشد. به طور مثال به غیر از مواردی که مربوط به سن، تجربه و ... بود موارد دیگری نیز وجود دارد که از آن ها می توان به عنوان اطلاعات استفاده کرد حتی این اطلاعات می تواند شامل اطلاعات غیر آموزشی نیز باشد به عنوان مثال برنامه ریزی ها در خصوص مسائل مالی تا چه اندازه صورت گرفته و تا چه حد مورد توجه است؟ زیر ساخت هایی که بتوان آن ها را مورد استفاده قرار داد تا چه میزان در مدارس وجود دارد؟ به لحاظ تامین تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری چه بودجه ای در نظر گرفته شده است؟ همین موارد نیز می توانند به عنوان اطلاعات محور، مورد بررسی قرار گیرند.

داده های آموزشی توسط منابع مختلفی تولید می شوند که هم می توانند داخلی و هم خارجی باشند. اطلاعات جمع آوری شده می تواند اطلاعات شخصی دانشجو مانند اطلاعات جمعیت شناختی، سن، زمان و مکان تولد یا عملکرد تحصیلی سال های قبل باشد همچنین می تواند طی فرایند آموزش، تدریس، یادگیری و ارزیابی تکالیف تولید شده و به دست آمده باشند، همین طور ارزیابی وی می تواند براساس تکالیف محول شده که خارج از محیط آموزشی انجام شده است، انجام پذیرد.

اگر ما بتوانیم کامپیوترهایی را در اختیار مخاطبان قرار دهیم که به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری قابل قبول باشند، در کسب خروجی های به دست آمده تاثیر گذار خواهد بود.

همچنین توجه به سلامت و تندرستی افراد می تواند از دیگر موارد باشد. این که فرد تا چه اندازه اجتماعی بوده، میزان رشد عاطفی او چقدر بوده و تا چه اندازه از او پشتیبانی می شود. افراد مختلف نیازهای ویژه و متنوعی دارند حال برای آن که بتوانیم خروجی بهتری در این راه کسب کنیم می توانیم به تک تک آن ها توجه کرده و به بررسی هر فرد به طور مجزا بپردازیم.

مهم ترین عامل و در واقع هسته مرکزی این مقوله، شایستگی معلمان است که تا چه اندازه می توانند از اطلاعات و ارزیابی های به دست آمده استفاده کرده و به بهبود و رشد خود بپردازند. با توجه به این مطلب و مطلب قبل به نظر شما شایستگی معلمان در این زمینه تا چه میزان می تواند تاثیرگذار باشد؟

با توجه به نیازی که امروزه برای این نوع دریافت و تجزیه و تحلیل اطلاعات در دنیا احساس می شود و نیازمند تصمیم گیری بر مبنای این گونه اطلاعات هستیم می بایست به این نکته توجه داشته باشیم که مهم ترین عامل و در واقع هسته مرکزی این مقوله، شایستگی معلمان است که تا چه اندازه می توانند از اطلاعات و ارزیابی های به دست آمده استفاده کرده و به بهبود و رشد خود بپردازند. با توجه به این مطلب و مطلب قبل به نظر شما شایستگی معلمان در این زمینه تا چه میزان می تواند تاثیرگذار باشد؟ در قسمت بعدی نیز با ما همراه باشید.

منابع:

Educational Data Analytics Technologies For Data-Driven Decision Making In Schools “DEMETRIOS G. SAMPSON”

www.elearningindustry.com

Analyze Your Lesson Plans to Improve Them

بخش آموزش الکترونیکی سایت تبیان، تهیه: سید خاموشی

تنظیم: زینب شاه مرادی