تبیان، دستیار زندگی
از قدیم گفته اند که کلاهت را سفت بچسب و دیگران را دزد نکن. چک هم شامل این قانون می شود. بسیاری از مردم توجه نمی کنند اگر نکات امنیتی لازم را موقع صدور چک به کار نبرند در آینده دردسرساز خواهد شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه ضریب امنیت چکی را که صادر می‌کنیم، بالا ببریم؟

از قدیم گفته‌اند که کلاهت را سفت بچسب و دیگران را دزد نکن. چک هم شامل این قانون می‌شود. بسیاری از مردم توجه نمی‌کنند اگر نکات امنیتی لازم را موقع صدور چک به کار نبرند در آینده دردسرساز خواهد شد.

فرآوری: فاطمه نوری_ بخش حقوق تبیان

چک

بسیاری از مردم توجه نمی‌کنند اگر نکات امنیتی لازم را موقع صدور چک به کار نبرند در آینده دردسرساز خواهد شد. حال این سوال پیش می‌آید که چگونه ضریب امنیت چکی را که صادر می‌کنیم بالا ببریم؟

1) چسب زدن روی تاریخ و مبلغ چک، شیوه مرسوم اما غیر قابل اعتمادی است، چسب با کوچکترین حرارتی از روی چک جدا شده و امنیتی را برای شما ایجاد نمی کند.

2)همچنین نوشتن عبارت فاقد قلم خوردگی روی متن چک، نیز روش مرسومی است؛در حالی که هر چند این روش، خوب است، چنانچه بانک با چکی مواجه شود که روی آن این عبارت درج شده و در پشت آن با پشت نویسی اصلاح گردیده،اقدام به پرداخت آن خواهد کرد.

به جای نوشتن مثلا دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان،بنویسید دویست میلیون ریال که نصف آن ده میلیون تومان است؛ یا که ربع آن پنج میلیون تومان است؛ یا که ثمن آن دو و نیم میلیون تومان است.

3) متن چک را با خودنویس و یا حداقل با روان نویس، به جای خودکار بنویسید.

4) یک کاربن برعکس را، زیر چک بگذارید و سپس مبلغ و تاریخ چک را بنویسید تا نوشته کاربنی شما پشت چک درج شود.

5) به جای نوشتن مثلا دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان،بنویسید دویست میلیون ریال که نصف آن ده میلیون تومان است؛ یا که ربع آن پنج میلیون تومان است؛ یا که ثمن آن دو و نیم میلیون تومان است.

6) چک را با خط خوش و با آرامش بنویسید تا فاصله کلمات و اندازه آنها یکسان باشد.

7) نوشتن مبلغ، روی محل بریدن کاغذ چک،به نحوی که بخشی از نوشته روی چک و بخش دیگر،روی ته چک درج گردد.بدین ترتیب باید از ترکیب چک به علاوه ته چک یک کلمه صحیح حاصل شود.

در آخر، تهیه یک برگ فتوکپی از چک صادره و نگهداری آن تا زمان وصول چک در بانک و حتی الامکان،گرفتن امضا گیرنده چک، زیر فتوکپی چک لازم است.

منابع: میزان
خبرگزاری فارس